Промене у HU-GO систему е-путарине

Владином уредбом бр. 466/2020. (X. 27.) измењена је Владина уредба бр. 209/2013. (VI. 18.) о имплементацији Закона бр. LXVII из 2013. године о наплати путарине сразмерно пређеној рути на аутопутевима, брзим путевима и магистралним путевима.

Нови прописи ступају на снагу 26. новембра 2020. године.

Уредба доноси промену у одређивању путарине сразмерно пређеној рути.

Текст Владине уредбе бр. 209/2013. (VI. 18.), на снази од 26. новембра 2020. године, овде је доступан.