Променят ли се Общите условия за клиентите на електронната система за тол таксите

Най-важните промени на Общите условия, приложени от National Toll Payment Services PLC (наречени по-нататък ОУ) от 3 февруари 2019 г. са следните.

Промени в унгарската електронна тол система през 2019 г.

Ново задължение за въвеждане на данни от 3 февруари 2019 г. в системата HU-GO

Important changes in the toll payment system

Amendments to the rules concerning the use of the Hungarian toll road network, affecting the e-toll system, will take effect at the end of 2018 and at the beginning of 2019.

Разширен интерфейс за регистрация в системата HU-GO

National Toll Payment Services Plc. стартира в системата HU-GO цялостна програма за развитие на регистрация и контрол на екологична категория.,която се отнася както до унгарските, така и до чуждестранните клиенти.

Information on temporary weight restrictions

The information for the owners of heavy-duty vehicles with a maximum gross weight of over 3.5 tonnes on weight restrictions on the Hungarian toll road network in certain periods of the day is available on the official website of the HU-GO system.