Промени в електронната система HU-GO за събиране на пътни такси от 1 януари 2021 г.

Електронната ТОЛ такса може да бъде изчислена.

Промени в електронната система HU-GO за събиране на пътни такси

С Постановление № 41/2020. (II. 13.) на МИТ министърът на иновациите и технологиите измени Постановление № 25/2013. (V. 31.) на МНР за размера на пътните такси и таксуваните пътища.

Промени в електронната система HU-GO за събиране на пътни такси

Правителствената наредба № 466/2020. (X. 27.) на Правителството измени Правителствена наредба № 209/2013. (VI. 18.) за прилагане на Закон LXVII от 2013 г. относно пътната такса според изминатото разстояние за ползване на автомагистрали, скоростни пътища и главни пътища.

Toll payable at Győr instead of the Vámosszabadi border crossing point as of Wednesday

As of 10 p.m. on 13 October 2020 (Tuesday), the cooperating partner of National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) at the Vámosszabadi Border Crossing Point will discontinue its activities, meaning that from this point in time, purchase of e-vignettes or payment of the HU-GO electronic toll will no longer be possible at this particular border crossing point.

Information on the new section of Motorway M4

A new section of Motorway M4 between Berettyóújfalu and Nagykereki (country border) has recently been officially opened to traffic.