Какво е бордови модул?

Бордови модул е проследяващо устройство, базирано на GPS, което е монтирано в превозните средства предварително от доставчиците на логистични услуги или е новозакупено от потребителя. Модулът е подходящ за проследяване на маршрута, по който пътува превозното средство, както и за препращане на тази информация до доставчика на логистични услуги.

Бордовият модул може да бъде:

  • с възможност за интегриране (може да бъде закупен от избрания доставчик на услуги и да бъде монтиран с помощта на професионалисти)
  • с възможност за монтиране (може да бъде монтиран от потребителя за 10 минути във всякакъв вид превозно средство и може да работи със захранване от 12 V източник/жака за запалка).

Ако често използвате участъците от таксуваните пътища, се препоръчва отчитане на използването на пътищата чрез бордови модул. Наред с други фирми, дружествата, които имат договор с National Toll Payment Services PLC и които предоставят услуги за управление на автомобилния парк (така наречените отчитащи агенти), предлагат бордови модули.

Ако вече имате бордови модул,

разгледайте списъка с оператори на системата за обявяване на пътни такси или се свържете лично със своя доставчик на услуги за управление на автомобилния парк. Ако вашият доставчик на услуги за управление на автомобилния парк е партньор с договорни отношения с National Toll Payment Services PLC и следователно е в списъка, можете да регистрирате бордовия си модул в системата.

Ако нямате бордови модул или сте сключили договор с доставчик на услуги за управление на автомобилния парк, който не е в списъка,

можете да закупите бордовия модул, подходящ за отчитане на пътни такси, в обозначените пунктове за продажба и от доставчиците на услуги за управление на автомобилния парк, които имат договорни отношения с National Toll Payment Services PLC. Тези доставчици на услуги за управление на автомобилния парк могат да предоставят подходящи за отчитане бордови модули, които имат сключен договор като отчитащ партньор с National Toll Payment Services PLC.

Покриване или блокиране на бордовия модул по какъвто и да било начин се счита за нарушение на закона и води до незабавно санкциониране.