Two-factor customer authentication begins on Monday

NTPS Plc. is one of the first companies in the public sector to comply with the EU regulation.

Development of the e-toll system is on schedule

By the end of February, carriers had made over 82,000 uploads to the Hungarian e-toll system with vehicle data required to verify the correct emission categories of their goods motor vehicles.

NTPS: онлайн плащането ще бъде по-безопасно

С цел защита на клиентите и предотвратяване на потенциални злоупотреби с банкови карти, от първи април 2019 г. компанията National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) – като една от първите сред публичните компании –въвежда двустепенна автентификация на клиентите при покупки с банкови карти на нейните уебсайтове. На онлайн платформите на NTPS през миналата година бяха осъществени повече от 800 хиляди транзакции – на стойност близо 60 милиарда форинта.

NTPS Plc.’s measures related to bank card abuse

In order to prevent abuse, NTPS Plc. has decided to implement the following measures

Променят ли се Общите условия за клиентите на електронната система за тол таксите

Най-важните промени на Общите условия, приложени от National Toll Payment Services PLC (наречени по-нататък ОУ) от 3 февруари 2019 г. са следните.