NTPS: онлайн плащането ще бъде по-безопасно

С цел защита на клиентите и предотвратяване на потенциални злоупотреби с банкови карти, от първи април 2019 г. компанията National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) – като една от първите сред публичните компании –въвежда двустепенна автентификация на клиентите при покупки с банкови карти на нейните уебсайтове. На онлайн платформите на NTPS през миналата година бяха осъществени повече от 800 хиляди транзакции – на стойност близо 60 милиарда форинта.

NTPS Plc.’s measures related to bank card abuse

In order to prevent abuse, NTPS Plc. has decided to implement the following measures

Променят ли се Общите условия за клиентите на електронната система за тол таксите

Най-важните промени на Общите условия, приложени от National Toll Payment Services PLC (наречени по-нататък ОУ) от 3 февруари 2019 г. са следните.

Промени в унгарската електронна тол система през 2019 г.

Ново задължение за въвеждане на данни от 3 февруари 2019 г. в системата HU-GO

Important changes in the toll payment system

Amendments to the rules concerning the use of the Hungarian toll road network, affecting the e-toll system, will take effect at the end of 2018 and at the beginning of 2019.