Превозвачи, внимание! Правилата за посочване на екологичната категория в Унгария стават по-строги

National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) от 1 юли 2021 г. автоматично ще класифицира в най-ниската екологична категория регистрираните в системата HU-GO товарни автомобили с максимално общо тегло над 3,5 тона с чуждестранни регистрационни номера, чиято екологична категория не може да бъде надеждно доказана от превозвачите.

Заинтересованите лица имат на разположение един месец, за да въведат задължителните разширени данни за регистрация (марка, година на производство, номер на шасито) в своя HU-GO профил и да качат документа на моторното превозното средство, съдържащ екологичната категория. Основната цел на по-строгите правила е по-доброто прилагане на принципа „замърсителят плаща“

Един от елементите при определяне на пътната такса за товарни автомобили с максимално общо тегло над 3,5 тона е екологичната категория. Нейното установяване – правилното предоставяне на необходимите данни и обосноваването й с автентичен документ – е изключително важно условие за това, плащането на пътните такси за използването на таксуваните пътища в Унгария при всички товарни автомобили да става по начин, съответстващ на нивото на замърсяване и емисии на вредни вещества.

„Докато при товарните автомобили с унгарски регистрационни номера NTPS Plc. може да провери екологичната категория в унгарския публичен регистър на превозните средства, в случай на превозни средства с чуждестранни регистрационни номера осъществяването на това понастоящем не е възможно. Спазването на принципа „замърсителят плаща" обаче важи за всички, затова – въз основа на нашите общи условия –направихме задължително предоставянето на разширени данни за регистрация (марка, година на производство, номер на шасито) и качването на документна моторното превозно средство, съдържащ екологичната категория, в профила HU-GO." – каза Тамаш Бартал, главен изпълнителен директор на National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.).

Той добави: „Сега молим чуждестранните превозвачи да проверят през следващия месец дали са предоставили исканите данни по правилния начин и дали са качили необходимите документи, и ако не са, да го направят. Също така молим нашите клиенти да изтрият от своя HU-GO профил превозните средства, които вече не са тяхна собственост. Разбира се, ние ще информираме всички заинтересовани лица за това директно и индиректно."

Повече информация за екологичните категории можете да намерите на уебсайта hu-go.hu, където и видеоклип показва как да въведете указаните данни и да качите документите.

Регистрираните в системата HU-GO товарни автомобили с чуждестранни регистрационни номера, за които превозвачите не изпълнят това свое задължение, от 1 юли 2021 г. NTPS Plc. автоматично ще класифицира в най-ниската екологична категория (категория "C", "EURO 0" в системата HU-GO) и ще запази тази категория, докато съответните превозвачи не изпълнят задължението си. Подобни разпоредби има в много случаи и в международен план, например в Австрия, Чехия и Словакия.

Системата за контрол на NTPS Plc. вижда всеки месец 120-130 хиляди товарни автомобила с чуждестранни регистрационни номера по таксуваните пътища в Унгария, за повечето от тях вече са въведени задължителните данни и са качени исканите документи, но правилото важи за всички регистрирани чуждестранни превозни средства.

 

Click on this guide to see how to modify vehicle data in your HU-GO profile.