Outage of online purchasing on 15th of September

Dear Customers,

We kindly inform you that on the 15th of September from 01:00 am. to 02:30 am. OTP Bank’s card system (OTP VPOS) will be out of order because of the propsed maintanance of it.

Outage of online purchasing

Przydatne informacje dotyczące zakupu biletu na daną relację

Wprowadzony 1-go lipca elektroniczny system pobierania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej HU-GO zasadniczo różni się od wcześniej obowiązującego systemu e-winiet. Użytkownik w systemie HU-GO może dokonać zgłoszenia opłaty w dwojaki sposób: kupując bilet na dana relację lub za pośrednictwem urządzenia pokładowego.

Informacje w sprawie zmian Kodeksu Drogowego

Z dniem 1 lipca 2013 r. § 48 ust. 14-17  Kodeksu Drogowego otrzymał brzmienie:

Informacja w sprawie zwrotu VAT

W elektronicznym systemie poboru proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej HU-GO uiszczenie opłaty za usługę może odbywać się w dwojaki sposób: