Przydatne informacje dotyczące zakupu biletu na daną relację

Wprowadzony 1-go lipca elektroniczny system pobierania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej HU-GO zasadniczo różni się od wcześniej obowiązującego systemu e-winiet. Użytkownik w systemie HU-GO może dokonać zgłoszenia opłaty w dwojaki sposób: kupując bilet na dana relację lub za pośrednictwem urządzenia pokładowego.

Bilet na daną relacje można kupić po zaplanowaniu aktualnej trasy, natomiast do chwili wniesienia za niego opłaty pozostaje nieważny, tj. nie uprawnia do użytkowania z płatnych odcinków drogi. Należy bezwzględnie zapamiętać, że bilet na daną relację musi zostać opłacony przed rozpoczęciem korzystania z dróg płatnych! Opłatę należy wnieść w dniu zaplanowania trasy (zapisania, wydruku potwierdzenia) do godziny  24:00, w przeciwnym razie bilet traci swoją ważność. Użytkownik nie ma prawa wjazdu na płatny odcinek drogi, w przypadku nie opłacenia biletu na daną relację, lub – w przypadku korzystania z urządzenia pokładowego – gdy na jego saldzie nie ma wystarczających środków.

Warto również pamiętać o tym, że bilet na daną relację opiewa tylko na jeden kierunek, zatem uprawnia do jednorazowego skorzystania z zaplanowanego, płatnego odcinka drogi, wyłącznie w jednym kierunku.