Information about the correct country code

If you make a registration or purchase a new route ticket, please mind that You have to give the heavy goods vehicle’s country code!

Outage of HU-GO system

The State Motorway Management Company Ltd. orders an outage of the Hungarian Electronic Toll System (HU-GO) on 29 September from 01:00AM. till 03:00AM. due to maintenance of the system.

Outage of online purchasing on 15th of September

Dear Customers,

We kindly inform you that on the 15th of September from 01:00 am. to 02:30 am. OTP Bank’s card system (OTP VPOS) will be out of order because of the propsed maintanance of it.

Outage of online purchasing

Przydatne informacje dotyczące zakupu biletu na daną relację

Wprowadzony 1-go lipca elektroniczny system pobierania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej HU-GO zasadniczo różni się od wcześniej obowiązującego systemu e-winiet. Użytkownik w systemie HU-GO może dokonać zgłoszenia opłaty w dwojaki sposób: kupując bilet na dana relację lub za pośrednictwem urządzenia pokładowego.