Outage of online purchasing

Przydatne informacje dotyczące zakupu biletu na daną relację

Wprowadzony 1-go lipca elektroniczny system pobierania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej HU-GO zasadniczo różni się od wcześniej obowiązującego systemu e-winiet. Użytkownik w systemie HU-GO może dokonać zgłoszenia opłaty w dwojaki sposób: kupując bilet na dana relację lub za pośrednictwem urządzenia pokładowego.

Informacje w sprawie zmian Kodeksu Drogowego

Z dniem 1 lipca 2013 r. § 48 ust. 14-17  Kodeksu Drogowego otrzymał brzmienie:

Informacja w sprawie zwrotu VAT

W elektronicznym systemie poboru proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej HU-GO uiszczenie opłaty za usługę może odbywać się w dwojaki sposób:

Dane wymagane do zgłoszenia

Szanowni użytkownicy! 

Zgłoszenia uwag dotyczących systemu HU-GO można przesłać na adres internetowej obsługi klienta (ugyfel@hu-go.hu).  Jeżeli chcą Państwo skorzystaj z tej możliwości, dla ułatwienia odpowiedzi, prosimy o podanie następujących danych: