Informacja w sprawie zwrotu VAT

W elektronicznym systemie poboru proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej HU-GO uiszczenie opłaty za usługę może odbywać się w dwojaki sposób:

Dane wymagane do zgłoszenia

Szanowni użytkownicy! 

Zgłoszenia uwag dotyczących systemu HU-GO można przesłać na adres internetowej obsługi klienta (ugyfel@hu-go.hu).  Jeżeli chcą Państwo skorzystaj z tej możliwości, dla ułatwienia odpowiedzi, prosimy o podanie następujących danych:

Informacje dotyczące urządzeń pokładowych

Szanowni Użytkownicy! 

Uprzejmie informujemy, że na terenie Węgier zgłoszenia opłat można dokonać wyłącznie przy użyciu urządzeń pokładowych poniżej wymienionych audytowanych pośredników. Audytowanie pośredników odbywa się w sposób ciągły, zatem lista usługodawców będzie się stale poszerzać a spis komunikowany będzie na bieżąco na stronie internetowej. Z użyciem urządzeń podkładowych pośredników innych niż figurujący na liście nie ma możliwości zgłaszania i uiszczania opłat w systemie HU-GO. Przejeżdżając przez bramownice, urządzenia pokładowe innych usługodawców mogą wydawać dźwięk, NIE będzie to jednak oznaczać pobrania opłaty z salda użytkownika.

Dostępna jest pełna lista biur obsługi klienta

Szanowni Użytkownicy!

1 lipca rozpoczęły działalność wszystkie biura obsługi klienta Állami Autópálya Kezelő Zrt.

Funkcjonowanie systemu ustabilizowało się

Po poniedziałkowym przeciążeniu elektroniczny system poboru opłat ustabilizował się.

ÁAK z systemem wciąż integruje nowe punkty dystrybucyjne, dzięki czemu poprawia się zakres dostępności usługi na terenie całego kraju, nie trzeba więc będzie pokonywać dużych odległości by nabyć prawo do korzystania z płatnych dróg bez dostępu do internetu. Ponadto terminale i sieć agentów stale poprawiają poziom świadczonych usług.