Nastavení environmentální kategorie

Dopravci, pozor! V Maďarsku se zpřísňují pravidla pro stanovení environmentální kategorie

National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) Od 1. července 2021 se automaticky klasifikují do nejhorší environmentální kategorie ta nákladní vozidla registrovaná v systému HU-GO s celkovou hmotností vozidla vyšší než 3,5 tuny, registrovaná v zahraničí, jejichž environmentální hodnocení dopravci nemohou důvěryhodně prokázat.

Zainteresovaní mají jeden měsíc na to, aby do svého profilu HU-GO vložili povinné rozšířené registrační údaje (značka, rok výroby, číslo podvozku) a nahráli dokument o vozidle obsahující environmentální klasifikaci. Primárním cílem je lepší prosazování zásady "znečišťovatel platí".

Jedním z prvků při určování mýtného za používání silnic nákladních vozidel s celkovou hmotností vozidla více než 3,5 tuny je environmentální kategorie. Její stanovení - správné poskytnutí potřebných údajů a jejich doložení autentickým dokumentem - je nezbytnou podmínkou toho, aby se úhrada mýtného uskutečňovala u všech nákladních vozidel používajících zpoplatněné cesty v Maďarsku způsobem, který je v souladu s úrovní znečištění životního prostředí a emisí škodlivých látek.

"Zatímco v případě nákladních vozidel registrovaných v Maďarsku může NTPS Plc. kontrolovat environmentální klasifikaci z maďarského veřejného registru vozidel, u vozidel registrovaných v zahraničí to v současnosti není možné. Dodržování zásady „znečišťovatel platí“ však platí pro každého, proto jsme zavedli povinné - na základě našich všeobecných obchodních podmínek - poskytování rozšířených registračních údajů (značka, rok výroby, číslo podvozku) a nahrání dokladu o environmentální kategorii vozidla v profilu HU-GO. " - uvedl Tamás Bartal, generální ředitel National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.).

Podotkl: "Nyní žádáme zahraniční dopravce, aby v průběhu následujícího měsíce zkontrolovali, zda byly požadované údaje poskytnuté správným způsobem a zda byly nahrány potřebné dokumenty, a pokud tak ještě neučinili, aby je doplnili. Žádáme také naše klienty, aby ze svého profilu HU-GO odstranili vozidla, která již nevlastní. Samozřejmě všechny zainteresované budeme přímo i nepřímo informovat. "

Více informací o environmentální klasifikaci se nachází na webové stránce hu-go.hu, kde postup zadání uvedených údajů a nahrání dokumentů znázorňuje i video.

Nákladní vozidla registrovaná v zahraničí zaregistrovaná v systému HU-GO, u kterých si dopravci uvedenou povinnost nesplní, NTPS Plc. od 1. července 2021 automaticky přeřadí do nejhorší environmentální kategorie (Kategorie "C", v systému HU-GO "EURO 0") a bude v tom pokračovat, dokud příslušní dopravci neodstraní své nedostatky. Podobné předpisy lze nalézt v mnoha případech i na mezinárodní úrovni, například v Rakousku, České republice a na Slovensku.

Kontrolní systém NTPS Plc. vidí na tuzemských zpoplatněných silnicích každý měsíc 120 - 130 tisíc nákladních vozidel registrovaných v zahraničí, v případě většiny z nich již byly poskytnuty požadované údaje a požadované dokumenty byly nahrány, pravidlo však platí pro všechna registrovaná zahraniční vozidla.

Click on this guide to see how to modify vehicle data in your HU-GO profile.


<>

 

Vzory mezinárodních dokumentů pro potvrzení environmentální kategorie - POMOC

Osvědčení o registraci vozidla obsahuje EURO kód? NE V KAŽDÉM PŘÍPADĚ.

Dokumenty, které je třeba nahrát pro potvrzení: Osvědčení o registraci a ECMT / CEMT POVOLENÍ společně potvrzují ověřenost údajů.

V osvědčení o registraci naleznete potřebné údaje na následujících místech:

Značka vozidla    →     řádek D.1.

Rok výroby         →     není uveden v osvědčení o registraci

VIN                    →     řádek E.

Euro kód            →     obsahuje ECMT/CEMT povolení

+ ECMT/CEMT povolení


<>

 

Frenquently asked questions


<>

 

Tutorial video

As you may already know from 3 February 2019 there is a new data upload obligation in our HU-GO system. Now we are sharing a tutorial video in English that can help you to meet the emission classification data requirements on our renewed platform.

 

<>

 

Development of the e-toll system is on schedule

By the end of February, carriers had made over 82,000 uploads to the Hungarian e-toll system with vehicle data required to verify the correct emission categories of their goods motor vehicles.

Last December NTPS Plc. launched its development programme to allow toll payment for heavy duty vehicles with a maximum gross weight of over 3.5 tonnes in the HU-GO system. The purpose of this programme is to identify incorrect registration of emission classes, allow for setting the correct emission category, and modernize toll collection.

Accordingly, as of 3 February 2019, when customers register goods motor vehicles with foreign registration numbers or modify their data in the electronic system, the vehicle make, year of manufacture, VIN number and emission class must be entered, and the document stating the vehicle’s environmental category must be uploaded to the hu-go.hu website.

According to the statistics of the National Toll Payment Services Plc., carriers have complied with this new requirement in 82,000 cases. The number of vehicles with foreign country codes was close to 72,000, while data of Hungarian vehicles were uploaded in 10,000 cases. This latter number indicates those who were not obliged to upload such data, yet they voluntarily helped NTPS Plc. by providing the information requested. NTPS Plc. can actually retrieve the above data for goods motor vehicles registered in Hungary from the Hungarian public vehicle registers.

Recently, NTPS Plc. recorded 76,000 goods motor vehicles equipped with on-board units per month on average, which figure suggests that the majority of foreigners using the Hungarian toll road network did comply with their data upload obligation. 90 percent of the 82,000 vehicles were registered in the system with EURO6 and EURO5 engines, the two categories with the lowest emission levels.

The changes do not affect vehicles using the vignette system. As a result of the most recent developments of the e-toll system scheduled for completion in the second half of 2019 the earliest, carriers of vehicles with a gross weight of over 3.5 tonnes will no longer be charged with multiple toll fines if the vehicle is registered for a wrong emission class.


<>

 

Změny v systému vybírání elektronického mýta v Maďarsku v roce 2019

Nová povinnost nahrávání údajů od 3. února 2019 v systému HU-GO

Cílem je správné nastavení environmentální třídy a modernizace kontroly

Společnost National Toll Payment Services (NTPS) Plc. v rámci systému HU-GO, který umožňuje platbu mýtného nákladních motorových vozidel přesahujících maximální přípustnou celkovou hmotnost 3,5 tuny, spustila rozvojový program, jehož cílem je kontrola uvedení nesprávného zařazení do environmentální třídy a prostřednictvím toho rozvoj kontroly a modernizace vybírání mýtného.

Jednotlivé prvky komplexního programu budou zaváděny průběžně a postupně, související opatření mohou nastat v plném rozsahu nejdříve v druhé polovině roku 2019. V prvním okruhu proběhne zavedení jednotné a kontrolované databáze environmentální kategorie nákladních motorových vozidel, pak bude následovat automatické a elektronické zavádění, respektive kontrola environmentálního zařazení, které bude doplňkem metody kontroly zastavením na místě organizacemi určenými ke kontrole mýtného.

V současnosti v rámci programu probíhá etapa nahrávání dat. Na stránce HU-Go má od prosince 2018 každý uživatel možnost k uvedení nových typů registračních údajů (typ vozidla, rok výroby, číslo podvozku, osvědčení o registraci). Od 3. února 2019 budou muset tyto informace povinně uvést v systému HU-GO klienti kteří registrují vozidlo se zahraniční poznávací značkou, nebo kteří modifikují údaje již zaregistrovaného vozidla. Později bude nutné nahrání uskutečnit v případě každého takového klienta HU-GO, kde požadované údaje nejsou k dispozici vhodným způsobem. O tom budeme uživatele také v předstihu informovat.

Informace požadované v rámci  záznamu dat jsou potřebné pro potvrzení správnosti environmentálního zařazení. Zatímco u vozidel se zahraniční poznávací značkou se tyto informace do systému HU-GO dostanou prostřednictvím nahrání uživatelem , u vozidel s maďarským evidenčním číslem v rámci tohoto procesu poskytne pomoc centrální použití veřejné databáze ověřených evidenčních údajů vozidel v Maďarsku. U nákladních vozidel se zahraniční poznávací značkou je povinnost nahrání z toho důvodu, že mezi jednotlivými oficiálními evidencemi vozidel jednotlivých zemí není celkové propojení.

Po potvrzení nahraných dat prostřednictvím NTPS Plc. nové přísnější kontroly  správnosti environmentálních zařazení  může být v Maďarsku spuštěny nejdříve v druhé polovině roku 2019. V tom případě, za současného udělení pokuty, chybně uvedené zařazení do environmentální kategorie systém HU-GO za současného informování klienta automaticky opraví, nebo v případě klientů, kteří nesplnili svou povinnost nahrání dat pro dotyčné vozidlo - v souladu se směrnicí Eurovignette - nařídí úhradu mýtného podle nejhorší environmentální kategorie v takovém případě klient hradí mýtné na základě nejhorší environmentální kategorie, dokud v souvislosti s dotyčným nákladním motorovým vozidlem nesplní svou povinnost nahrání správných údajů.

Cílem NTPS Plc. je to, aby - na základě principu "kdo znečišťuje, ten platí" - přispěl k zmírnění zatížení životního prostředí, způsobeného nákladními vozidly. Zavedením služby centrálního nastavení environmentální třídy se mohou snížit případy pomýlení  kategorie, které končí kumulovanou pokutou. Výsledkem tohoto kroku se stane vybírání mýtného přesnějším, může být méně zneužití v souvislosti s přiznáním environmentálních kategorií. Toto opatření posiluje čestnou konkurenci v rámci přepravního trhu a účastníky  tohoto odvětví ještě více podporuje k dodržování právních předpisů.

Kontrolu zařazení do třídy ochrany životního prostředí ve smyslu regulace evropské unie a mezinárodní praxe určují i maďarské právní předpisy. NTPS Plc. v rámci přípravy v každém případě poskytuje pro přepravce k seznámení se  s používáním nových opatření a služeb vhodnou toleranční dobu a možnost předem se připravit.