Jak se lze přihlásit k placení mýtného?

V případě častého použití zpoplatněných silnic je doporučen – palubní přístroj

Pokud často používáte zpoplatněné silniční úseky, doporučujeme Vám řešení prostřednictvím palubních přístrojů, jež zabezpečují kromě jiných zprostředkovatelé služeb sledování vozového parku, kteří uzavřeli smlouvu s Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Pokud již disponujete palubním přístrojem,

prohlédněte si seznam zprostředkovatelů zajišťujících sledování vozového parku nebo se informujte u svého zprostředkovatele těchto služeb. Pokud je Váš zprostředkovatel ve smluvním vztahu s NÚSZ Zrt., tedy se nachází na seznamu, můžete Váš palubní přístroj registrovat. V opačném případě si musíte zvolit jiného zprostředkovatele zajišťujícího sledování vozového parku, který je ve smluvním vztahu s NÚSZ Zrt..

Pokud ještě nedisponujete palubním přístrojem, nebo máte smlouvu se zprostředkovatelem, který není uveden v seznamu,

můžete si příslušný palubní přístroj zakoupit na předem určených místech a u zprostředkovatelů se smlouvou s Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Příslušný palubní přístroj zabezpečují zprostředkovatelé zajišťující sledování vozového parku, kteří uzavřeli s NÚSZ Zrt. smlouvu o spolupráci.

V případě příležitostního použití zpoplatněných silnic je doporučen – úsekový lístek

Pokud chcete použít zpoplatněné silniční úseky nikoliv pravidelně, avšak na předem naplánované trase, doporučujeme zakoupení úsekového lístku. Svou trasu si můžete naplánovat a úsekový lístek zakoupit zde>>, dále na prodejních místech a v zákaznických centrech opatřených označením HU-GO pomocí zde umístěných plánovačů cest (kiosk nebo počítač). Seznam prodejních míst a zákaznických kanceláří se nachází zde>>.

Při plánování trasy je nutné udat výchozí a cílový bod, dále maximálně čtyři průjezdní body a nejdůležitější údaje vozidla (registrační značka, značka státní příslušnosti, emisní kategorie, počet náprav, rozměry).

Úsekový lístek opravňuje k použití zpoplatněného úseku silnice jednorázově, v jednom směru a výhradně po naplánované trase. Úsekový lístek si musíte zakoupit před použitím zpoplatněného úseku silnice. Pro neregistrované uživatele je úsekový lístek platný do konce následujícího kalendářního dne. Registrovaní uživatelé mají možnost zakoupit si úsekový lístek 30 dní před použitím zpoplatněné silnice. Takto zakoupené úsekové lístky lze do 24 hodin před plánovaným termínem platnosti vrátit.

V případě vrácení úsekového lístku je jeho hodnota připsána k zůstatku běžného účtu registrovaného uživatele.