Informace o nabití zůstatku převodem

Uživatelé pozemních komunikací mají možnost si nabít zůstatek individuálního účtu k užívání komunikací převodem, což je jedním z nejpohodlnějších a nejrychlejších způsobů nabití zůstatku.  

Při nabití zůstatku dbejte na následující:

  • Převody realizujte na účet NÚSZ Zrt. číslo 10402166-49555557-57541313 (IBAN číslo HU11 104021664955555757541313).
  • V rubrice pro poznámky uveďte pouze číslo Vašeho individuálního běžného účtu k užívání komunikací (tím umožníte rychlé automatické zpracování převodu).
  • Převedená částka Vám bude připsána na individuální účet k užívání komunikací následující bankovní den po obdržení částky na výše uvedený účet NÚSZ.* 

*například při vnitrostátním převodu realizovaném v úterý ve 12:00 hodin je částka připsána na běžný účet NÚSZ ještě téhož dne, v úterý, proto bude individuální účet k užití pozemních komunikací nabit následujícího pracovního dne (ve středu). 

Pokud nebude (podle výše uvedených) vyplněna rubrika pro poznámky, v případě, že NÚSZ Zrt. jednoznačně identifikuje smluvního plátce a jeho individuální běžný účet k užití komunikací, převedená částka bude připsána během tří bankovních dní. Pokud není možné zcela jednoznačně identifikovat smluvního plátce a/nebo jeho běžný účet k užití komunikací, NÚSZ Zrt.  převede částku sníženou o náklady převodu zpět. 

Výše uvedené informace se podrobně nacházejí ve Všeobecných smluvních podmínkách 4.2.7 (a) bodu (iv.) článku.