Co je to palubní přístroj?

Palubní přístroj, zabudovaný již dříve do vozidla jinými logistickými zprostředkovateli, či nově zakoupený uživatelem, je přístroj na sledování pohybu vozidel pomocí GPS. Je vhodný ke sledování trasy ujeté vozidlem a na předávání těchto informací logistickému zprostředkovateli.

Palubní přístroj lze

  • zabudovat (zakoupení u zvoleného poskytovatele a zabudování pomocí odborníka)
  • přimontovat (vlastoručně za 10 minut, provoz pomocí 12 V zásuvky/cigaretového zapalovače).

Pokud často používáte zpoplatněné silniční úseky, doporučujeme Vám řešení prostřednictvím palubních přístrojů, jež zabezpečují kromě jiných zprostředkovatelé služeb sledování vozového parku, kteří uzavřeli smlouvu s Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.).

Pokud již disponujete palubním přístrojem,

prohlédněte si seznam zprostředkovatelů zajišťujících sledování vozového parku>> nebo se informujte u svého zprostředkovatele těchto služeb. Pokud je Váš zprostředkovatel ve smluvním vztahu s NÚSZ Zrt., tedy se nachází na seznamu, můžete Váš palubní přístroj registrovat

Pokud ještě nedisponujete palubním přístrojem, nebo máte smlouvu se zprostředkovatelem, který není uveden v seznamu,

můžete si příslušný palubní přístroj zakoupit na předem určených místech a u zprostředkovatelů se smlouvou s NÚSZ Zrt. Příslušný palubní přístroj zabezpečují zprostředkovatelé zajišťující sledování vozového parku, kteří uzavřeli s Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. smlouvu o spolupráci.

Jakékoliv zakrytí, blokování palubního přístroje je považováno za porušení zákona a následkem je automaticky pokuta.