Kde lze zakoupit palubní přístroj?

Pokud ještě nedisponujete palubním přístrojem, nebo máte smlouvu se zprostředkovatelem, který není uveden na seznamu, můžete si palubní přístroj zakoupit na označených prodejních místech a u zprostředkovatelů, kteří jsou ve smluvním vztahu s Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.(NÚSZ Zrt.). Příslušné palubní přístroje mohou zajistit zprostředkovatelé, kteří uzavřeli s NÚSZ Zrt. smlouvu o spolupráci.

Seznam zprostředkovatelů se smlouvou s NÚSZ Zrt. naleznete pod položkou menu „Zprostředkovatelé zajišťující sledování vozového parku“.

Adresy zákaznických kanceláří a prodejních míst naleznete pod položkou menu „Mapa“.

Identifikační číslo zabudovatelného palubního přístroje musíte před jeho zprovozněním při registraci udat.