Çevre koruma kategorisinin belirlenmesi

Taşımacılar dikkat! Macaristan'da çevre koruma kategorisinin bildirimiyle ilgili kurallar sıkılaştırılıyor.

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, HU-GO sisteminde kayıtlı olup taşımacılar tarafından hangi çevre koruma kategorisine ait olduğu kurallara uygun olarak belgelendirilmeyen, 3, 5 tondan daha ağır, yabancı plakalı taşıma araçları National Toll Payment Services Plc. tarafından otomatik olarak en olumsuz çevre koruma kategorisine dahil edilecektir.

İlgili kişilerin HU-GO profillerinde zorunlu olarak bildirilmesi gereken verilerini (üretim tipi, üretim yılı, araç şasi numarası) doğru olarak bildirmeleri ve araçlarının hangi çevre koruma kategorisine ait olduğunu gösteren belgeyi bir aylık süre süre içerisinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bu sertleşmenin en önemli amacı "çevresine zarar veren ödemeli" ilkesine bir etkililik kazandırmaktır. Bu sıkılaştırmayla öncelikli amacımız “çevreye zarar veren bedelini öder” ilkesinin hayata geçirilmesidir.

Toplam ağırlığı 3,5 tonu aşan taşımacılık araçlarının yol kullanımı karşılığında ödemeleri gereken otoyol ücretinin tespit edilmesinde yararlanılan unsurlardan biri de çevre koruma kategorisidir. Bu hususun belirlenmesi, başka bir deyişle gerekli bilgilerin doğru bir şekilde girilmesi ve bunların tasdikli bir belgeyle doğrulanması- Macaristan'daki ücretli otoyolların kullanımı karşılığında bütün taşımacılık araçları bağlamında, çevreye zarar vermenin ve zararlı madde salgılamanın oranına doğrultusunda otoyol ücretinin ödenmesi açısından vazgeçilmez bir şart teşkil etmektedir.

National Toll Payment Services Plc. Genel Müdürü Tamás Bartal konuyla ilgili olarak"Macaristan plakalı taşımacılık araçlarının hangi çevre koruma kategorisine ait olduklarını Macaristan'daki resmi araç kayıt sisteminden kontrol edebilmekteyiz, fakat yabancı plakalı araçlar için henüz böyle bir olanağa sahip değiliz. Oysa "zarar veren bedelini öder" ilkesi herkes için geçerlidir, ve bunun nedenden ötürü - genel sözleşme şartlarımız doğrultusunda- kapsamı genişletilen kayıt bilgilerinin (üretim tipi, üretim yılı, araç şasi numarası) doğru olarak bildirilmesini ve HU-GO profilinde araçların hangi çevre koruma kategorisine ait olduklarını gösteren belgelerin yüklenmesini zorunlu kıldık”

ifadelerine ek olarak "Yabancı taşımacılardan ricamız, önümüzdeki ay kendilerinden talep edilen verilerin doğru bir şekilde verilip verilmediğini ve gerekli belgelerin yüklenip yüklenmediğini kontrol etmeleri ve herhangi bir eksiklik buldukları takdirde bu eksikliği bir an önce gidermeleridir. Ayrıca müşterilerimizden artık mülkiyetlerinde bulunmayan araçları lütfen HU-GO profillerinden silmelerini rica ediyoruz. Doğal olarak bu konuya ilişkin olarak tüm ilgilileri ayrıca doğrudan ve dolaylı olarak da bilgilendireceğiz", demiştir.

Çevre koruma kategorisiyle ilgili hu-go.hu web sitesinde daha detaylı bilgiye ulaşabilir ayrıca söz konusu verilerin bildirilmesi ve belgelerin yüklenme yöntemi konusunda bilgilendirici bir videosu da izleyebilirsiniz.

Söz konusu yükümlülükleri yerine getirilmeyen ve HU-GO sisteminde kayıtlı, yabancı plakalı araçlar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren National Toll Payment Services Plc.tarafından otomatik olarak en olumsuz çevre koruma kategorisine ("C" kategorisi, HU-GO sisteminde "EURO 0") dahil edilecek ve eksik verilerin taşımacılar tarafından sisteme girilinceye kadar da söz konusu araçlar bu kategoride tutulacaktır. Buna benzer düzenlemelere uluslararası bağlamda da sıklıkla rastlanmakta olup örneğin Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da benzer bir yöntemden yararlanmaktadır.

National Toll Payment Services Plc.denetim sistemi her ay Macaristan'daki ücretli otoyollarda 120-130 bin yabancı plakalı taşımacılık aracı izlemekte olup bunların büyük kısmında zorunlu verilerini sisteme girmiş ve istenilen belgeleri yüklemiştir ancak bu kural tüm kayıtlı, yabancı plakalı araçlar için geçerlidir.

Click on this guide to see how to modify vehicle data in your HU-GO profile.


<>

 

Uluslararası belge örnekleri araçların çevre sınıfının doğrulması için - KILAVUZ

EURO kodu motorlu araç tescil belgesi içeriyor mu? HER ZAMAN DEĞİL.

Doğrulama işlemi için yüklenmesi gereken belgeler: MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ ve ECMT/CEMT (UBAK) İZNİ, verilerin doğruluğunu birlikte sunarak kanıtlar.

Motorlu araç tescil belgesinde bulunan gerekli bilgileri aşağıdaki gibi bulabilirsiniz:

Aracın markası               →         sıra: D.1

Model yılı                       →         sıra: D.4

Şaşe no                         →          sıra: E

Euro kodu                      →          ECMT/CEMT (UBAK) izni içeriyor

+ ECMT/CEMT (UBAK) izni

 

<>


Frenquently asked questions


<>

 

Tutorial video

As you may already know from 3 February 2019 there is a new data upload obligation in our HU-GO system. Now we are sharing a tutorial video in English that can help you to meet the emission classification data requirements on our renewed platform.

 

<>

 

Development of the e-toll system is on schedule

By the end of February, carriers had made over 82,000 uploads to the Hungarian e-toll system with vehicle data required to verify the correct emission categories of their goods motor vehicles.

Last December NTPS Plc. launched its development programme to allow toll payment for heavy duty vehicles with a maximum gross weight of over 3.5 tonnes in the HU-GO system. The purpose of this programme is to identify incorrect registration of emission classes, allow for setting the correct emission category, and modernize toll collection.

Accordingly, as of 3 February 2019, when customers register goods motor vehicles with foreign registration numbers or modify their data in the electronic system, the vehicle make, year of manufacture, VIN number and emission class must be entered, and the document stating the vehicle’s environmental category must be uploaded to the hu-go.hu website.

According to the statistics of the National Toll Payment Services Plc., carriers have complied with this new requirement in 82,000 cases. The number of vehicles with foreign country codes was close to 72,000, while data of Hungarian vehicles were uploaded in 10,000 cases. This latter number indicates those who were not obliged to upload such data, yet they voluntarily helped NTPS Plc. by providing the information requested. NTPS Plc. can actually retrieve the above data for goods motor vehicles registered in Hungary from the Hungarian public vehicle registers.

Recently, NTPS Plc. recorded 76,000 goods motor vehicles equipped with on-board units per month on average, which figure suggests that the majority of foreigners using the Hungarian toll road network did comply with their data upload obligation. 90 percent of the 82,000 vehicles were registered in the system with EURO6 and EURO5 engines, the two categories with the lowest emission levels.

The changes do not affect vehicles using the vignette system. As a result of the most recent developments of the e-toll system scheduled for completion in the second half of 2019 the earliest, carriers of vehicles with a gross weight of over 3.5 tonnes will no longer be charged with multiple toll fines if the vehicle is registered for a wrong emission class.


<>

 

Macaristan Elektronik Karayol Ücret Sisteminde 2019 Yılındaki Değişiklikler

3 Şubat 2019’dan itibaren HU-GO Sistemine Yeni Veri Yükleme Yükümlülüğü

Çevre koruma kategorilerinin doğru sıralanmasını ve kontrolün yenilenmesini amaçlamaktayız

National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) 3,5 ton izin verilen azami ağırlığı geçen kamyonların karayol ücretleri ödeyebilmesini sağlayan HU-GO sistemi içinde bir geliştirme programı başlattı. Program çevre koruma kategorilerindeki yanlış verileri bulmak ve dolayısıyla kontrol ve karayol ücret sistemini geliştirmek amaçlamaktadır.

Söz konusu geniş kapsamlı program adım adım, akıcı bir şekilde başlatılacak ve ilgili tedbirler en erken 2019’un ikinci yarısında tamamlanacaktır. İlk etapta kamyonların çevre dostu kategorilerini içeren tek ve kontrol edilebilir bir veri tabanı oluşturulacaktır. Ardından çevre koruma kategorilerinin otomatik ve elektrik ayarlanması yapılacak ve karayol kontrollerini sağlayan kurumların durdurma hakkını pekiştiren kontrol sisteminin hayata geçirmesi tamamlanacaktır.

Şimdilik programın veri yükleme aşamasındayız. HU-GO sayfasında 2018 Aralık’tan beri yeni verileri (model, üretim yılı, şasi numarası, ruhsat) her kullanıcı kendi isteğine göre verebilir. Ancak 3 Şubat 2019’dan itibaren, yabancı plakalı araç kullanan veya önceden kayıtlı aracın bilgilerini değiştirmek isteyen HU-GO sistemini kullanan müşteriler söz konusu verileri sağlamak zorunda kalacaktır. Daha sonra ise, istenen verileri düzgün bir şekilde sağlamamış, HU-GO sistemini kullanan her müşteri verileri sisteme yüklemek zorunda kalacaktır. Kullanıcıları bununla ilgili de zamanında haberdar edeceğiz.

Veri yükleme sürecinde istenilen bilgiler, çevre koruma kategorilerinin sıralanması için gerekmektedir. Yabancı plakalı araçların bu tür verileri HU-GO sistemine kullanıcılar tarafından yüklenmektedir. Ancak bu süreçte Macar plakalı araçları Macar sicil verilerin merkezi veri tabanı desteklemektedir. Ülkelere göre değişen ve her yerde farklı bir şekilde kullanılan, oluşturulan sicillerden kaynaklanan farklılıklardan dolayı yabancı plakalı kamyonlar kullanan müşteriler gerekli bilgiler kendi kendileri sağlamak zorundalar.

Yüklenmiş verileri NTPS Plc. tarafından kontrol ettikten sonra, çevre koruma kategorilerinin doğru olup olmadığını daha sık bir şekilde kontrol edebilen sistem en erken 2019’un ikinci kısmında faaliyete başlayabilir. Öylece sistem, ceza kesilmesi ile birlikte, yanlış verileri vermiş kullanıcıyı haberdar ederek, sistemdeki hataları otomatik olarak düzeltir veya gerekli veriler yüklenmemiş olursa, Eurovignetta ilkelerini göz önünde bulundurarak aracı en düşük çevre koruma kategorisine dahil eder ve ona göre ceza keser. Öyle bir durumda kullanıcı ilgili kamyonun doğru verileri vermesine kadar sistem tarafından otomatik olarak kesilmiş cezayı ödemek zorundadır.

NTPS Plc.’nın amacı – ’kirleten öder’ prensibini düşünerek – kamyonların yaptığı hava kirletmesinin azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Çevre koruma bölümü merkezi ayarlama sistemi ile kategorilerin yanlışlıkla verilmesinden kaynaklanan cezaların sayısı azalabilir. Yaptığımız hamle ile hem yol ödeme süreci, hem de çevre koruma kategorileri daha titiz bir şekilde yürütülebilecektir. Yeni önlemler nakliyatçıların piyasasında düzgün yarışmayı güçlendirmekte, sektörde çalışanları ise hukuk kurallarına aykırı olmayan davranışı desteklemektedir.

Çevre koruma kategori sıralanmasının kontrol edilmesi Avrupa Birliği kuralları ve uluslararası hukuki ortamı ile paralel olarak Macar mevzuatı tarafından da yapılmaktadır. NTPS Plc., yeni kuralları ve hizmetleri daha iyi anlayabilmek için, yapmış olduğu geliştirme sırasında nakliyatçılar için sabır göstererek zaman ve her türlü destek sağlamaktadır.