Cezalandırma

HU-GO elektronik karayol ücret sisteminde Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. (Millî Karayol Ücret Ödeme Hizmetleri) ücretli yol şebekesindeki sabit kontrol istasyonları ve bilgi toplama yapan mobil araçlar yardımıyla kontrol destek faaliyetinde bulunmaktadır. Ücret kontrolü günün 24 saatinde gerçekleşip sistem, söz konusu aracın geçerli yol kullanım müsaadesi olup olmadığını hemen tespit eder. 

Yetkisiz yol kullanımının yaptırımı idarî para cezası olup bunu vermek makamın yetkisidir. Sorumlu tutma, ya olay yerinde durdurularak kontrol etme ile ya da nesnel sorumluluk ilkesine dayanarak gerçekleşebilir. 

Bunun hakkındaki değiştirilmiş hukuk kuralı (410/2007. seri numaralı Kararname) yetkisiz yol kullanımı durumunda yetkisiz kullanımın ne zaman gerçekleştiğini dikkate alıp ceza miktarını üç zaman sürecine göre tespit eder. Bu, yol kullanıcıların hatayı fark ettikten kısa bir süre sonra düzeltmelerine böylece daha büyük ceza ödemeleri gerekli olmayacağına imkan verir. Bu konuda HU-GO ceza alarmı fonksiyonu yardım eder. Bunu aktive ederek NÚSZ’un kontrol sistemi yetkisiz yol kullanımı durumunda yol kullanıcıya hemen bir uyarı gönderir.

Değiştirilmiş kararname ceza miktarlarını, yetkisiz yol kullanımı ilk kaydedildikten sonra diğer ihlaller 8 saatlık zaman sürecinde gerçekleşip gerçekleşmediği ilkesine göre üç farklı kategoriye ayırmaktadır. Buna dayanarak yol kullanıcı:

  • yetkisiz yol kullanımı kaydedildikten sonra hiç ya da sadece ondan sonraki ilk iki saatte kural ihlal eden kullanıcı  düşük cezaya çarptırılacaktır.
  • ilk yetkisiz yol kullanımı kaydedildikten sonraki 2. ile 4. saat arasında yine kural ihlal eden ama 4. saatten sonra kural ihlalı olmayan kullanıcı normal cezaya çarptırılacaktır.
  • ilk yetkisiz yol kullanımı kaydedildikten sonraki 4. ile 8. saat arasında yine kural ihlal eden kullanıcı yüksek cezaya çarptırılacaktır.

Araç kategorileri, kural ihlal biçimleri ve zaman süreçlerine göre belirtilen ceza miktarlarını aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

Araç kategorisi

Ceza olayından sonraki

0-120. dakika

Ceza olayından sonraki

121-240. dakika

Ceza olayından

241-480. dakika

Yol kullanımına başlamadan önce ücret ödeme ihlalı (Yol ücreti kanunu 14. madde a.) bendi)

J2

39 000 Ft

117 000 Ft

182 000 Ft

J3

45 500 Ft

130 000 Ft

195 000 Ft

J4

52 000 Ft

143 000 Ft

214 500 Ft

Gerçek kategoriden daha düşük ücret veya çevresel kategorisine ait beyanname yapılmıştır (Yol ücreti kanunu 14. madde b.) bendi)

J2

31 200 Ft

93 600 Ft

143 000 Ft

J3

36 400 Ft

124 000 Ft

156 000 Ft

J4

46 800 Ft

114 400 Ft

175 500 Ft

On-board cihazı yol kullanım tarihinde iptal edilen cihazlar sicilinde geçmektedir (Yol ücreti kanunu 14. madde c.) bendi)

J2

39 000 Ft

117 000 Ft

182 000 Ft

J3

45 500 Ft

130 000 Ft

195 000 Ft

J4

52 000 Ft

143 000 Ft

214 500 Ft