HU-GO 1 Ocak 2024'ten itibaren değişiyor!

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Macaristan'daki HU-GO elektronik geçiş ücreti ödeme sistemi büyük bir değişikliğe uğrayacaktır.

Elektronik yol ücreti sistemindeki değişiklikler

Teknoloji ve Sanayi Bakanı'nın karayolu yol geçiş ücretlerinin ödenmesine ilişkin bazı bakanlık kararnamelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin 19/2022. (IX. 19.) TİM sayılı kararnamesiyle ücrete tabi yollardan söz eden 25/2013. (V. 31.) NFM yönetmeliğini değiştirmiştir. Buna göre 15 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçiş ücretlerinde değişiklik yapılacaktır.

HU-GO e-yol ücret sisteminde 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle geçerli olacak değişiklikler

İnovasyon ve teknolojiden sorumlu bakan, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı (ITM) ‘nın 61/2021. (XI. 22.) sayılı kararnamesiyle Ulusal Kalkınma Bakanlığı (NFM) ‘nın yol ücret miktarları ve ücretli karayollarından söz eden 25/2013. (V. 31.) sayılı kararnamesinde değişiklik yapmıştır.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Elektronik yol ücretlerinde değişiklik yapılmıştır.

Otobanlar, otoyollar ve ana yolların kullanımı karşılığında ödenen ve katedilen yolla orantılı ücretlerden söz eden 2013 yılına ait LXVII. sayılı yasanın uygulanması hakkındaki 209/2013 (VI. 18.) Kanun Hükmündeki Kararname’nin hükümlerinde yer alan hususlar gereğince 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren elektronik yol ücreti sisteminde fiyatlar aşağıdaki gibi olacaktır.

HU-GO e-yol ücreti sisteminde değişiklikler

Otobanlar, karayollar ve ana yolların kullanımı için ödenecek, ve kullanılan yol ile orantılı ücret hakkındaki 2013 yılına ait LXVII. sayılı Yasanın birden fazla maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Değişiklikler iki farklı tarihte yürürlüğe girecektir.