NTPS Plc.’s South Pest Customer Service Point about to be refurbished

As of 13 September 2021 (Monday), refurbishment works are going to take place at the South Pest Customer Service Point of the National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.). The works are expected to take 3 weeks during which in-person customer service is going to be temporarily suspended at the office.

HU-GO e-yol ücreti sisteminde değişiklikler

Otobanlar, karayollar ve ana yolların kullanımı için ödenecek, ve kullanılan yol ile orantılı ücret hakkındaki 2013 yılına ait LXVII. sayılı Yasanın birden fazla maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Değişiklikler iki farklı tarihte yürürlüğe girecektir.

Contract terminates between ITineris Informatikai Kft. and National Toll Payment Services Plc.

Effective as of 21 June 2021, ITineris Informatikai Kft. has terminated its individual data reporting agreement concluded with National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) on 17 June 2013.

Taşımacılar dikkat! Macaristan'da çevre koruma kategorisinin bildirimiyle ilgili kurallar sıkılaştırılıyor.

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, HU-GO sisteminde kayıtlı olup taşımacılar tarafından hangi çevre koruma kategorisine ait olduğu kurallara uygun olarak belgelendirilmeyen, 3, 5 tondan daha ağır, yabancı plakalı taşıma araçları National Toll Payment Services Plc. tarafından otomatik olarak en olumsuz çevre koruma kategorisine dahil edilecektir.

HU-GO elektronik karayolu ücret sisteminde yapılan değişiklikler

İnovasyon ve teknolojiden sorumlu bakan, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı (ITM) ‘nın 20/2021. (XI. 23.) sayılı kararnamesiyle Ulusal Kalkınma Bakanlığı (NFM) ‘nın yol ücret miktarları ve ücretli karayollarından söz eden 25/2013. (V. 31.) sayılı kararnamesinde değişiklik yapmıştır.