Kontrol sistemleri

Kontrolu destekleyen bir kuruluş olarak Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) izinsiz yol kullanımın süzgeçlenmesini trafiği durdurmadan gerçekleştirir. Deneyim için gerekli olan bilgiler sabit monte edilmiş cihazlar ve bu amaca yönelik tasarlanmış taşıyıcı araçlara yüklü olan ekipmanlar ile toplanacaktır. Otobanlarda, otoyollarda ve anayollarda kurulmuş sabit portalların sayısı 74’tür, sürekli mobil kontrol bilgi toplamayı yaklaşık 100 araç gerçekleştirir.

Sabit ücret kontrol istasyonları kesitlerini geçen araçların ücret ödeme için önemli verilerini tespit ve kaydederler. Taşıyıcı araçlara yüklü mobil ücret kontrolü ekipmanlar sürekli bilgi toplama gerçekleştirirler, böylece ücretli yol ağın herhangi bir noktasında, her zaman yol kullanım müsaadesi kontrol edilebilir. Toplanan verilere dayanarak aracın söz konusu karayolunda yol kullanım müsaadesi olduğu veya olmadığı açık bir şekilde tespit edilebilir.

3,5 ton ağırlığını geçen yük araçlarıyla ilgili e-yol ücreti ödeme sisteminde önemli bir değişiklik; 25 Aralık 2018 tarihinden itibaren yan yol olarak tanımlanmış ücretli yol kısımların ücretten muaf tutulması sona ermektedir.

Ücretli yolların yan yol olarak tanımlanması 2018 yılın sonuna kadar geçerli olan yönetmeliklerde otomatik olarak muaf tutulacaktır. Şimdiye kadarki mevzuat, geçici yönlendirme ve sabit yönlendirme arasında ayırım yapmadı, ayrıca mevzuatın yan yolu ana yol olarak kullananlarının tespit etme imkanı da yoktu.

Bahsi geçen ikinci durumda, söz konusu araçların muafiyetinin gerekçeli olmadığını göz önüne alındığında, yeni düzenleme bu olasılığı ortadan kaldırmaktadır. Aynı zamanda, geçici (31 günden daha uzun olmayan) yönlendirme durumunda yan yolu kullanan yük araçlar için söz konusu dönemde ücret ödeme zorunluluğu yerine getirilmemiş olsa bile (yani ilişkisel bileti almamışlarsa veya araçtaki on-board cihazda yeterli bakiye bulunmamışsa) söz konusu araçların para cezası uygulamasından muaf tutulacağını hükmeder.

Bunlarla ilgili düzenlemeler, şimdilik e-çıkartma sisteminde daha değiştirilmeyecektir, yani sürücülerin yol operatörü tarafından yan yol olarak belirlediği yolların ücretli kısımları için ücret ödemeleri gerekmeyecektir.