Mění se Všeobecné smluvní podmínky, vztahující se k systému e-mýta

Nejdůležitější změny všeobecných smluvních podmínek (dále jen VZP) aplikovaných společností NTPS Plc., platné od 3. února 2019 jsou následující.

Změny v systému vybírání elektronického mýta v Maďarsku v roce 2019

Nová povinnost nahrávání údajů od 3. února 2019 v systému HU-GO

Important changes in the toll payment system

Amendments to the rules concerning the use of the Hungarian toll road network, affecting the e-toll system, will take effect at the end of 2018 and at the beginning of 2019.

Rozšířená registrační plocha na HU-GO

National Toll Payment Services Plc. spustil v rámci systému HU-GO svůj komplexní program, zacílený na registraci a kontrolu kategorie ochrany životního prostředí, který se rovněž vztahuje na zahraniční, tak domácí klienty .

E-toll: new point of sale on the Romanian side of the border at Nagylak (Nădlac)

As of 8 September 2018, carriers using motorway M43 may also purchase their road use authorizations on the Romanian side of the border at Nagylak (Nădlac).