Rozšířená registrační plocha na HU-GO

National Toll Payment Services Plc. spustil v rámci systému HU-GO svůj komplexní program, zacílený na registraci a kontrolu kategorie ochrany životního prostředí, který se rovněž vztahuje na zahraniční, tak domácí klienty .

Výsledkem této inovace dokáží naši klienti připojení do systému HU-GO poskytnout údaje uvedené v osvědčení o registraci nákladního motorového vozidla a do databáze umí nahrát i samotné osvědčení o registraci.

Poskytnutí těchto nových typů informací (značka, rok výroby, číslo podvozku, osvědčení o registraci vozidla) je dosud nepovinné, klienti se mohou s těmito novými typy informací zatím jen seznamovat.

Kontrolu zařazení do třídy ochrany životního prostředí ve smyslu regulace evropské unie a mezinárodní praxe předepisují i domácí právní předpisy. Prostřednictvím této inovace, s poskytnutím dostatečného tolerančního období a možnosti přípravy, v této záležitosti poskytuje NTPS Plc. úřadem podporu. O procesu bude NTPS Plc. své klienty průběžně informovat.

Na základě principu "kdo znečišťuje, ten platí" je cílem NTPS Plc. zmírnění zatížení životního prostředí nákladními vozidly v Maďarsku. Zavedením této inovace se v budoucnu podle očekávání mohou snížit případy mylného uvedení kategorie, které končí kumulovanými pokutami. Výsledkem tohoto kroku může být menší počet zneužití přiznání kategorie ochrany životního prostředí, proto se přepravní trh může ještě více posunout do směru čestné soutěže a dodržování předpisů. V konečném důsledku směřuje inovace k možnosti zvýšené kontrolovatelnosti zahraničních přepravců, což je v souladu s požadavky zástupců zájmových organizací tohoto průmyslového odvětví.