Mění se Všeobecné smluvní podmínky, vztahující se k systému e-mýta

Nejdůležitější změny všeobecných smluvních podmínek (dále jen VZP) aplikovaných společností NTPS Plc., platné od 3. února 2019 jsou následující.

Změny v systému vybírání elektronického mýta v Maďarsku v roce 2019

Nová povinnost nahrávání údajů od 3. února 2019 v systému HU-GO

Important changes in the toll payment system

Amendments to the rules concerning the use of the Hungarian toll road network, affecting the e-toll system, will take effect at the end of 2018 and at the beginning of 2019.

Rozšířená registrační plocha na HU-GO

National Toll Payment Services Plc. spustil v rámci systému HU-GO svůj komplexní program, zacílený na registraci a kontrolu kategorie ochrany životního prostředí, který se rovněž vztahuje na zahraniční, tak domácí klienty .

Information on temporary weight restrictions

The information for the owners of heavy-duty vehicles with a maximum gross weight of over 3.5 tonnes on weight restrictions on the Hungarian toll road network in certain periods of the day is available on the official website of the HU-GO system.