Změny v systému elektronického výběru mýtného HU-GO od 1. ledna 2021

Cena za e-mýto se stane vypočitatelnou

Změny v systému elektronického výběru mýta HU-GO

Ministr odpovědný za inovace a technologie ve svém nařízení 41/2020. (XI. 13.) ITM pozměnil nařízení o míře mýtného a o cestách s povinností platby mýta číslo 25/2013. (V. 31.) NFM.

Změny v systému elektronického výběru mýta HU-GO

Vláda prostřednictvím nařízení vlády číslo 466/2020. (X. 27.) modifikovala nařízení vlády číslo 209/2013. (VI. 18.) o výkonu zákona č. LXVII. z roku 2013 o poplatku placeného v poměru k ujeté vzdálenosti za použití dálnic, silnic pro motorová vozidla a silnic první třídy.

Toll payable at Győr instead of the Vámosszabadi border crossing point as of Wednesday

As of 10 p.m. on 13 October 2020 (Tuesday), the cooperating partner of National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) at the Vámosszabadi Border Crossing Point will discontinue its activities, meaning that from this point in time, purchase of e-vignettes or payment of the HU-GO electronic toll will no longer be possible at this particular border crossing point.

Information on the new section of Motorway M4

A new section of Motorway M4 between Berettyóújfalu and Nagykereki (country border) has recently been officially opened to traffic.