Změny v systému elektronického výběru mýtného HU-GO od 1. ledna 2021

Cena za e-mýto se stane vypočitatelnou

Nařízení vlády č. 209/2013. (VI.18.) nabylo právní moci dne 26. listopadu 2020. Na základě výpočtu ceny mýtného určeného v platném nařízení budou od 1. ledna 2021 platné poplatky hrazené v poměru k provedené cestě uvedeny v následující tabulce.

Kategorie mýta

Environmentální kategorie

Rychlostní silnice
[HUF/km]

Silnice první třídy
[HUF/km]

J2

C

68,49

29,13

B

59,56

25,33

A

50,63

21,53

J3

C

96,09

50,45

B

83,56

43,87

A

71,03

37,29

J4

C

155,22

96,82

B

129,35

80,68

A

109,95

68,58

Cena je v každém případě brutto cena, obsahuje DPH.

Digitálně podepsaná vyhláška je dostupná zde.