To HU-GO customers: Please check your tax number

NTPS Plc. requests that all of its HU-GO customers accurately submit their tax number.

National Toll Payment Services Plc. relocates one of its busiest customer service offices from Budaörs to Újbuda

National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) is relocating the Budaörs customer service office—one of its busiest—to Újbuda, closer to downtown Budapest. The company’s Újbuda office will be open to partners and customers from 11 February 2021 (Thursday) in the Fonte Office Building (address: Budaörsi út 153., Budapest 1112), with the same opening hours and offering the usual services.

Změny v systému elektronického výběru mýtného HU-GO od 1. ledna 2021

Cena za e-mýto se stane vypočitatelnou

Změny v systému elektronického výběru mýta HU-GO

Ministr odpovědný za inovace a technologie ve svém nařízení 41/2020. (XI. 13.) ITM pozměnil nařízení o míře mýtného a o cestách s povinností platby mýta číslo 25/2013. (V. 31.) NFM.

Změny v systému elektronického výběru mýta HU-GO

Vláda prostřednictvím nařízení vlády číslo 466/2020. (X. 27.) modifikovala nařízení vlády číslo 209/2013. (VI. 18.) o výkonu zákona č. LXVII. z roku 2013 o poplatku placeného v poměru k ujeté vzdálenosti za použití dálnic, silnic pro motorová vozidla a silnic první třídy.