NTPS Plc.’s South Pest Customer Service Point about to be refurbished

As of 13 September 2021 (Monday), refurbishment works are going to take place at the South Pest Customer Service Point of the National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.). The works are expected to take 3 weeks during which in-person customer service is going to be temporarily suspended at the office.

Změny v systému elektronického výběru mýta HU-GO

Na více místech byl změněn zákon z roku 2013 č. LXVII. o poplatcích za používání dálnic, rychlostních silnic a hlavních silnic v poměru k ujeté vzdálenosti. Změny nabudou právní moci ve dvou různých termínech.

Contract terminates between ITineris Informatikai Kft. and National Toll Payment Services Plc.

Effective as of 21 June 2021, ITineris Informatikai Kft. has terminated its individual data reporting agreement concluded with National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) on 17 June 2013.

Dopravci, pozor! V Maďarsku se zpřísňují pravidla pro stanovení environmentální kategorie

National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) Od 1. července 2021 se automaticky klasifikují do nejhorší environmentální kategorie ta nákladní vozidla registrovaná v systému HU-GO s celkovou hmotností vozidla vyšší než 3,5 tuny, registrovaná v zahraničí, jejichž environmentální hodnocení dopravci nemohou důvěryhodně prokázat.

Změny v systému elektronického výběru mýta HU-GO

Ministr odpovědný za inovace a technologie ve svém nařízení 20/2021. (IV. 23.) ITM pozměnil nařízení o míře mýtného a o cestách s povinností platby mýta číslo 25/2013. (V. 31.) NFM.