Foreign carriers can also pay the toll payable for the use of roads in Hungary at the border crossing point of Nagylak, located along the motorway

A new point of sale has opened at the border crossing point of Csanádpalota–Nagylak II, located along the motorway.

Good to know | Toll payment during the epidemic

A continuously updated toll payment information repository of National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) to avoid misinformation, not only infection

Změny v systému elektronického výběru mýtného od 15. března 2020

Ministr odpovědný za inovace a technologie ve svém nařízení 8/2020. (II. 28.) ITM pozměnil nařízení o míře mýtného a o cestách s povinností platby mýta číslo 25/2013. (V. 31.) NFM. Nové nařízení vstoupí v platnost dne 15. března 2020.

Attention: changes in the toll road network

Pursuant to the decree published by the Ministry for Innovation and Technology on 19 December 2019 in the Hungarian Official Journal, the composition of the toll road network of Hungary will soon change.

Naše služba Výstraha pokuty dočasně nefunguje

Informujeme ctěné naše klienty, že naše služba Výstraha pokuty z technických příčin dočasně není k dispozici.