Změny v systému elektronického výběru mýtného od 15. března 2020

Ministr odpovědný za inovace a technologie ve svém nařízení 8/2020. (II. 28.) ITM pozměnil nařízení o míře mýtného a o cestách s povinností platby mýta číslo 25/2013. (V. 31.) NFM. Nové nařízení vstoupí v platnost dne 15. března 2020.

Změna nařízení zvyšuje částku placeného mýtného v systému elektronického výběru mýtného v poměru s ujetou cestou HU-GO v míře sledující inflaci, o 3,4 procent.

Cena za používání silnic od 15. března 2020:

Kategorie

Kategorie J2

Kategorie J3

Kategorie J4

Kategorie cesty

Rychlostní silnice

Silnice první třídy

Rychlostní silnice

Silnice první třídy

Rychlostní silnice

Silnice první třídy

 

Kategorie ochrany životního prostředí

A ≥ EURO V

48,72

20,72

68,36

35,89

105,82

66,00

B = EURO II - EURO IV

57,32

24,38

80,42

42,22

124,49

77,65

C ≤ EURO I

65,92

28,04

92,48

48,55

149,39

93,18

Cena za používání silnic je brutto cena zahrnující i daň z přidané hodnoty (Ft/km).

Další změnou je, že v systému elektronického výběru mýtného v poměru s odjetou cestou HU-GO se stane zpoplatněným úsek dálnice M4 mezi Üllő a Albertirsa, který byl předán dne 7. února 2020. Změna nařízení se týká i silnice I. třídy č. 4., kde se charakteristicky provedla přečíslování (silnice I. třídy č. 401, 404, 405, 406.).

O modifikaci nařízení 25/2013. (V. 31.) NFM se můžete dozvědět více v čísle 31. z roku 2020 Magyar Közlöny (Maďarský věstník).