Mění se Všeobecné smluvní podmínky, vztahující se k systému e-mýta

Nejdůležitější změny všeobecných smluvních podmínek (dále jen VZP) aplikovaných společností NTPS Plc., platné od 3. února 2019 jsou následující.

Ve značné míře byl změněn systém pojmů, používaný ve smlouvě.

VZP upřesňují a zpřehledňují  práva a povinnosti uživatelů silnic, resp. NTPS Plc. Zatímco v předchozích byla  uváděná  pravidla podrobností v souvislosti s relačními lístky roztroušena  na více místech, v rámci modifikace se tato  dostala  na jedno místo.

Součástí všeobecných smluvních pravidel jsou i pravidla dodatečné úhrady mýtného, tato  byla  dříve uvedena  ve zvláštních dokumentech.

Tyto změny nemají za následek změnu práv a povinností uživatelů silnic.

Mezi smluvními podmínkami jsou ve zvláštním bodě uvedeny  doplňkové služby poskytované NTPS Plc. bezplatně, jako například notifikace o nízkém kreditu, nebo tzv. pokutový alarm.

S přihlédnutím k GDPR byla  modifikována  pravidla pro ochranu osobních údajů.

Byla  změněna  i pravidla vyúčtování, vztahující se na zrušení kreditu na platbu mýtného.

Změnou, která se týká uživatelů cest je, že v rámci registrace do systému HU-GO může NTPS Plc. předepsat podložení uvedených údajů, respektive je oprávněna je přezkoumat, a na základě nich modifikovat obsah údajů, pokud to jednoznačně vyplývá z obsahu poskytnutých údajů.

V praxi to znamená, že po zařazení do environmentální třídy systém na internetovém portálu požaduje poskytnutí dalších údajů, respektive nahrání kopie potvrzení o registraci vozidla, nebo s ním rovnocenného úředního průkazu.

Cílem tohoto nahrávání je výhradně validace environmentálního zařazení, uvedeného na datovém formuláři, NTPS Plc. tyto údaje k  jiným  cílům  nepoužije.  V případě, že nebude provedeno  nahrání na základě údajů, které jsou k dispozici, je NTPS Plc. oprávněna stanovit environmentální zařazení, jejíž změnu ale může uživatel cesty v pozdějších kdykoliv iniciovat.

Nová pravidla nabývají platnosti od 3. února 2019. Pro otevření nových VZP klikněte sem! >>