Informace o změně v pravidlech silničního provozu

Od 1. července 2013 jsou odstavce (14)-(17) 48.§-u pravidel silničního provozu  změněny dle následujících:

Informace o navrácení DPH

K uhrazení mýtného může dojít v elektronickém systému (HU-GO) úměrně ujetým kilometrům dvěma způsoby:

Žádané údaje při hlášení postřehů

Vážení uživatelé! 

Vaše postřehy v souvislosti se systémem můžete zaslat na elektronickou adresu zákaznického servisu HU-GO (ugyfel@hu-go.hu). Pokud si zvolíte tuto možnost, uveďte v zájmu usnadnění odpovědí následující údaje:

Informace v souvislosti s palubním přístrojem

Vážení uživatelé! 

Upozorňujeme Vás, že v Maďarsku se lze přihlásit k placení mýtného pouze prostřednictvím palubních přístrojů následujících auditovaných zprostředkovatelů. Průběžně probíhá auditace dalších smluvních zprostředkovatelů, proto se na webových stránkách brzy objeví rozšířený seznam těchto zprostředkovatelů. Nelze se přihlásit k vykazování údajů pro placení mýtného, ani tuto platbu provádět v systému HU-GO pomocí palubních přístrojů zprostředkovatelů, kteří se nenacházejí na uvedeném seznamu. Při projetí kontrolními stanicemi mohou přístroje jiných zprostředkovatelů vydávat zvukové znamení, které NENÍ signalizací odečtení částky ze zůstatku.

Seznam všech zákaznických kanceláří

Vážení uživatelé!

1. července zahájily činnost všechny zákaznické kanceláře společnosti Állami Autópálya Kezelő Zrt.