Informace o novém systému

Vážení řidiči nákladních automobilů!

Přerušení dodávky elektrického proudu, nařízené společností Állami Autópálya Kezelő Zrt., pověřené výběrem mýtného elektronického systému HU-GO, 1. července 2013 od 07:30 do 10:00 hodin, skončilo. Na základě toho je opět od 10:00 hodin v platnosti povinné placení mýtného v celé zpoplatněné komunikační síti pro všechna nákladní motorová vozidla s celkovou povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny.

Společnost Állami Autópálya Kezelő Zrt., provozovatel elektronického systému výběru mýtného HU-GO, opět nařizuje přerušení dodávky elektrického proudu na 1. července 2013 od 7:30 do 10:00 hodin. K nařízení přerušení dodávky elektrického proudu dojde na základě vládní vyhlášky číslo 209/2013. (VI. 18.) a 9§ (2.) článku o provedení zákona č. LXVII. z roku 2013 o placení mýtného na dálnicích, rychlostních komunikacích a hlavních silnicích úměrně ujetým kilometrům. V souladu s tím mohou nákladní motorová vozidla s celkovou povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny od 7:30 do 10:00 hodin bezplatně užívat celou zpoplatněnou komunikační síť.