Informace v souvislosti s palubním přístrojem

Vážení uživatelé! 

Upozorňujeme Vás, že v Maďarsku se lze přihlásit k placení mýtného pouze prostřednictvím palubních přístrojů následujících auditovaných zprostředkovatelů. Průběžně probíhá auditace dalších smluvních zprostředkovatelů, proto se na webových stránkách brzy objeví rozšířený seznam těchto zprostředkovatelů. Nelze se přihlásit k vykazování údajů pro placení mýtného, ani tuto platbu provádět v systému HU-GO pomocí palubních přístrojů zprostředkovatelů, kteří se nenacházejí na uvedeném seznamu. Při projetí kontrolními stanicemi mohou přístroje jiných zprostředkovatelů vydávat zvukové znamení, které NENÍ signalizací odečtení částky ze zůstatku.

Auditovaní zprostředkovatelé