Informace o změně v pravidlech silničního provozu

Od 1. července 2013 jsou odstavce (14)-(17) 48.§-u pravidel silničního provozu  změněny dle následujících:

(14) Jelikož není nařízeno jinak, mohou nákladní motorová vozidla jezdit mimo obec pouze po dálnici, rychlostní komunikaci a hlavní silnici. II. kapitola přílohy č. 1 pravidel silničního provozu je na základě vládního nařízení 209/2013. (VI. 18.) 51.§ (2) o dodržení zákona č. LXVII z roku 2013 o platbě mýtného za užití dálnic, rychlostních komunikací a hlavních silnic úměrně ujetým kilometrům doplněna následujícím bodem i/1:

 „i/1. Těžký nákladní automobil: nákladní vozidlo, tažné vozidlo a souprava z těchto a přívěsných vozidel, jehož nejvyšší povolená hmotnost přesahuje 7,5 tuny.”

(15) Ostatní, v odstavci (14) nejmenované silnice, mohou nákladní motorová vozidla užívat pouze v následujících případech:

a) v zájmu dopravy zboží jeho naložení nebo vyložení, nebo v případě speciálně sestaveného vozidla jeho doprava na místo vykonávání práce, nebo odvoz odsud;

b) cestou na stanoviště nebo ze stanoviště provozovatele motorového vozidla.

 

Těžké nákladní automobily mohou jet na místa nebo z míst uvedených v bodech a) a b) takovým způsobem, že po sjetí ze silnic uvedených v odstavci (14) je mohou v jednom směru pouze jednou překřížit.

 

(16) Zákaz uvedený v odstavci (14) se nevztahuje na těžké nákladní automobily, které jedou po objížďce z důvodu uzavírky silnice a na vozidla, na která se nevztahuje podle 9. § (1) odstavce  zákona LXVII z roku 2013 o platbě mýtného za užití dálnic, rychlostních komunikací a hlavních silnic úměrně ujetým kilometrům povinnost platby mýtného, nadále na vozidla s povolením vydaným na základě 4. §-u vládní vyhlášky 190/2008. (VII. 29.) o omezení dopravy těžkých nákladních automobilů.

 (17) Zákaz uvedený v odstavci (14) se nevztahuje na těžké nákladní automobily určené k výcviku, disponující příslušným potvrzením dle ministerského nařízení o výuce a zkouškách řidičů a dopravních odborníků, které užívají silnice neuvedené v odstavci (14) k výuce a zkouškám uvedeným v ministerském nařízení.