Setarea categoriei de poluare

În atenția transportatorilor! În Ungaria devin mai stricte regulile privind specificarea categoriei de poluare

Începând cu data de 1 iulie 2021 National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) va încadra automat în cea mai nefavorabilă categorie de poluare autovehiculele de marfă cu o masa totală de peste 3,5 tone, înmatriculate în străinătate, înregistrate în sistemul HU-GO, la care transportatorii nu pot dovedi în mod satisfăcător categoria de poluare.

Persoanele vizate au la dispoziție o lună pentru a furniza corect în profilul lor HU-GO datele de înregistrare suplimentate, obligatorii (marca, anul de fabricație, seria de șasiu), respectiv pentru a încărca acolo documentul vehiculului care conține încadrarea acestuia la o categorie de poluare. Înăsprirea vizează în primul rând o mai bună aplicare a principiului ”poluatorul plătește”.

Un element al stabilirii taxei rutiere pentru utilizarea drumurilor de către autovehiculele de marfă cu o masa totală de peste 3,5 tone îl constituie categoria de poluare. Stabilirea acesteia - furnizarea corectă a datelor necesare și susținerea acestora cu acte autentice - constituie condiții indispensabile pentru ca în cazul fiecărui autovehicul de transport marfă, la utilizarea drumurilor cu taxă din Ungaria, taxa rutieră să fie achitată cu adevărat, raportat la gradul de poluare și emisia de substanțe nocive.

”În timp ce, în cazul autovehiculelor de marfă înmatriculate în Ungaria, NTPS Plc. poate verifica categoria de poluare accesând baza de date oficială autentică din Ungaria, în cazul vehiculelor înmatriculate în străinătate în prezent nu există această posibilitate. Respectarea principiului poluatorul plătește se aplică însă tuturor, de aceea am stabilit – pe baza condițiilor contractuale generale - obligația furnizării datelor de înregistrare suplimentate (marca, anul de fabricație, seria de șasiu), respectiv a încărcării la profilul HU-GO a documentul vehiculului care conține încadrarea acestuia la o categorie de poluare.” – a arătat Bartal Tamás, director general al National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.).

Acesta a adăugat: „Acum solicităm transportatorilor din străinătate ca pe parcursul lunii următoare să verifice dacă au furnizat în mod corespunzător datele solicitate și dacă au încărcat documentele necesare, iar dacă încă nu au făcut-o, să completeze acestea. Solicităm totodată clienților noștri să șteargă din profilul lor HU-GO vehiculele care nu se mai află în proprietatea lor. Desigur, notificăm acestea fiecărei persoane vizate atât în mod direct cât și indirect.”

Informații suplimentare referitoare la încadrarea la categorii de poluare se găsesc pe pagina hu-go.hu, unde se găsește și un video care prezintă modul furnizării datelor și încărcării înscrisurilor specificate.

Cu începere din 1 iulie 2021, NTPS Plc. va încadra automat în cea mai nefavorabilă categorie de poluare (categoria „C” , în sistemul HU-GO „EURO 0”), acele autovehicule de transport marfă înregistrate în sistemul HU-GO, înmatriculate în străinătate, la care transportatorii nu au îndeplinit obligațiile menționate, și le va menține acolo până când transportatorii vizați nu completează lipsurile. Reglementări similare pot fi întâlnite și pe plan internațional în multe cazuri, de exemplu în Austria, Cehia și Slovacia.

Sistemul de control al NTPS Plc. observă lunar pe drumurile cu plată din țară 120-130 de mii autovehicule de transport marfă înmatriculate în străinătate, la majoritatea acestora deja a avut loc furnizarea datelor obligatorii și încărcarea documentelor solicitate, însă regula se aplică tuturor vehiculelor înregistrate, din străinătate.

Click on this guide to see how to modify vehicle data in your HU-GO profile.


<>

 

Modele de documente internaționale pentru dovedirea categoriei de poluare - ÎNDREPTAR

Certificatul de înmatriculare conține codul EURO? NU.

Documentele de încărcat necesare certificării: CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE și AUTORIZAȚIA ECMT/CEMT împreună certifică autenticitatea datelor.

Datele necesare din certificatul de înmatriculare se pot găsi conform celor de mai jos:

Marca autovehiculului         →          rândul D.1.

Anul de fabricație               →          rândul I.1.

Seria șasiului                     →          rândul E.

Codul Euro                              conținut de autorizația ECMT/CEMT

+ autorizația ECMT/CEMT

 

<>

 

Frenquently asked questions


<>

 

Tutorial video

As you may already know from 3 February 2019 there is a new data upload obligation in our HU-GO system. Now we are sharing a tutorial video in English that can help you to meet the emission classification data requirements on our renewed platform.

 

<>

 

Development of the e-toll system is on schedule

By the end of February, carriers had made over 82,000 uploads to the Hungarian e-toll system with vehicle data required to verify the correct emission categories of their goods motor vehicles.

Last December NTPS Plc. launched its development programme to allow toll payment for heavy duty vehicles with a maximum gross weight of over 3.5 tonnes in the HU-GO system. The purpose of this programme is to identify incorrect registration of emission classes, allow for setting the correct emission category, and modernize toll collection.

Accordingly, as of 3 February 2019, when customers register goods motor vehicles with foreign registration numbers or modify their data in the electronic system, the vehicle make, year of manufacture, VIN number and emission class must be entered, and the document stating the vehicle’s environmental category must be uploaded to the hu-go.hu website.

According to the statistics of the National Toll Payment Services Plc., carriers have complied with this new requirement in 82,000 cases. The number of vehicles with foreign country codes was close to 72,000, while data of Hungarian vehicles were uploaded in 10,000 cases. This latter number indicates those who were not obliged to upload such data, yet they voluntarily helped NTPS Plc. by providing the information requested. NTPS Plc. can actually retrieve the above data for goods motor vehicles registered in Hungary from the Hungarian public vehicle registers.

Recently, NTPS Plc. recorded 76,000 goods motor vehicles equipped with on-board units per month on average, which figure suggests that the majority of foreigners using the Hungarian toll road network did comply with their data upload obligation. 90 percent of the 82,000 vehicles were registered in the system with EURO6 and EURO5 engines, the two categories with the lowest emission levels.

The changes do not affect vehicles using the vignette system. As a result of the most recent developments of the e-toll system scheduled for completion in the second half of 2019 the earliest, carriers of vehicles with a gross weight of over 3.5 tonnes will no longer be charged with multiple toll fines if the vehicle is registered for a wrong emission class.


<>

 

Modificări în cadrul sistemului electronic de taxare rutieră din Ungaria în anul 2019

Începând din 3 februarie 2019 obligație nouă de încărcare a datelor în sistemul HU-GO

Scopul este setarea corectă a încadrării în categoria de poluare și modernizarea verificării

Societatea National Toll Payment Services (NTPS) Plc. în cadrul sistemului HU-GO, care oferă posibilitatea de plată a taxei rutiere a autovehiculelor de marfă care depășesc greutatea maximă admisă de 3,5 tone, a inițiat un program de dezvoltare al cărui scop este depistarea înregistrării încadrărilor necorespunzătoare în categoriile de poluare, și astfel dezvoltarea verificării și modernizarea încasării taxei rutiere.

Elementele individuale ale acestui program cuprinzător vor fi introduse în mod continuu și gradual, măsurile conexe urmând a deveni integrale probabil cel mai curând în a doua jumătate a anului 2019. În primă fază va avea loc încadrarea în bază de date unitară și verificată a categoriei de poluare a autovehiculelor de marfă, apoi va urma introducerea setării, respectiv verificării automate și electronice a categoriei de poluare, care va completa metoda de verificare prin oprirea la fața locului aplicată de organele desemnate pentru verificarea taxei rutiere.

În prezent ne aflăm în etapa de încărcare date a programului. Din decembrie 2018, pe pagina HU-GO.hu toți utilizatorii au posibilitatea să furnizeze datele de înregistrare de tip nou (marca, anul fabricației, seria șasiului, certificatul de înmatriculare). Începând din 3 februarie 2019, aceste informații trebuie furnizate în mod obligatoriu în sistemul HU-GO de către clienții care înregistrează un autovehicul cu indicativ al unei țări străine, sau care modifică datele unui autovehicul deja înregistrat. Ulterior încărcarea datelor va trebui realizată în cazul tuturor clienților HU-GO, ai căror date solicitate nu sunt disponibile în mod corespunzător. Despre acest fapt vom informa utilizatorii de asemenea în timp util.

Informațiile solicitate în decursul încărcării datelor sunt necesare pentru dovedirea corectitudinii încadrării în categoria de poluare. În timp ce în cazul autovehiculelor cu indicativ al unei țări străine aceste informații ajung în sistemul HU-GO prin încărcarea lor de către utilizator, în cazul autovehiculelor cu indicativul Ungariei acest proces este ajutat și de utilizarea centralizată a datelor publice din Registrul Auto din Ungaria. Obligația de încărcare în cazul autovehiculelor de marfă cu indicativ al unei țări străine este explicată de faptul că nu există interoperabilitate completă între Registrele Auto oficiale ale țărilor aparte.

După validarea de către NTPS Plc. a datelor încărcate, cel mai devreme în a doua jumătate a anului 2019, va putea începe în Ungaria verificarea mai intensă, de tip nou, a veridicității încadrării în categoria de poluare. Atunci, pe lângă aplicarea amenzii, sistemul HU-GO va corecta în mod automat, cu informareaclientului, categoria de poluare greșit furnizată, sau în cazul clienților care nu își îndeplinesc obligația de încărcare a datelor, va obliga autovehiculul în discuție la plata taxei rutiere corespunzătoare celei mai nefavorabile categorii de poluare, în concordanță cu directiva Eurovigneta. În asemenea cazuri, clienții vor plăti taxa rutieră pentru categoria de poluare cea mai nefavorabilă până când își îndeplinesc, în privința autovehiculului de marfă în discuție, obligația de încărcare a datelor corecte.

Scopul societății NTPS Plc. este de a contribui, pe baza principiului „poluatorul plătește”, la diminuarea poluării cauzate de autovehiculele de marfă. Prin introducerea serviciului central de setare a categoriei de poluare, poate scădea numărul cazurilor finalizate cu amenzi cumulate datorate încadrării greșite în categorie. Drept rezultat al acestui pas, încasarea taxei rutiere va fi mai exactă, putându-se reduce abuzurile legate de declararea categoriilor de poluare. Măsura va întări concurența onestăpe piața transporturilor, îndemnând și mai mult agenții din domeniu în direcția comportamentului legal.

În spiritul reglementării Uniunii Europene și a practicii internaționale, verificarea încadrării în categorii de poluare este prevăzută și de normele juridice ungare. În decursul dezvoltării, societatea NTPS Plc. oferă transportatorilor în toate cazurile o perioadă de grație corespunzătoare, precum și posibilitatea de pregătire pentru cunoașterea și aplicarea noilor măsuri și servicii.