Impunerea unor amenzi

ATENȚIUNE! Regulile de sancționare, referitoare la utilizarea neautorizată a drumurilor, au fost modificate începând cu data de 12 noiembrie 2017!

În cadrul sistemului electronic al taxei rutiere HU-GO, National Toll Payment Services Plc (NTPS) are o activitate de susținere a verificărilor, prin portalurile fixe de verificare ale rețelei de drumuri cu plată, și cu ajutorul vehiculelor mobile de colectare a datelor. Verificarea achitării taxelor se efectuează între orele 0-24, sistemul sesizând instantaneu dacă vehiculul în cauză dispune de drept de utilizare al drumurilor.

Sancțiunea aplicată unei utilizări nepermise a drumurilor este amenda administrativă, pe care o stabilește autoritatea. Stabilirea responsabilității se efectuează prin oprirea pe traseu, respectiv în baza principiului responsabilității obiective. 

Norma legală modificată, referitoare la acest aspect (OG nr. 410/2007.) ia în considerare, în cazul unei utilizări nepermise a drumurilor, perioada de timp în care utilizarea drumurilor era nepermisă, și stabilește măsura penalităților în baza a trei perioade temporale. Acest fapt oferă posibilitatea ca utilizatorul drumurilor să remedieze eroarea în cel mai scurt timp, ulterior sesizării acesteia, astfel fiind scutit de obligația achitării unei penalități mai mari. În acest aspect poate oferi un ajutor funcția de alarmă de penalități al HU-GO, în urma activării acesteia sistemul de verificare al NTPS va trimite imediat o avertizare către utilizatorul drumurilor.

Ordinul modificat a fracționat penalitățile în baza principiului care verifică dacă în cele 8 ore următoare sesizării utilizării nepermise a drumurilor, au mai fost săvârșite alte contravenții. În baza acestora, utilizatorul drumurilor va fi penalizat cu:

  • o penalizare de valoare medie, dacă ulterior sesizării utilizării neautorizate a drumurilor, acesta nu va săvârși contravenții, sau va săvârși contravenții, dar doar în primele două ore de la sesizare.
  • o penalizare cu valoare normală, dacă va mai săvârși contravenții în plaja de timp dintre orele 2 și 4, calculate de la sesizare, dar nu mai săvârșește contravenții ulterior orei 4 de la sesizare.
  • o penalizare cu valoare crescută, dacă va mai săvârși contravenții în plaja de timp dintre orele 4 și 8, calculate de la sesizare.

Tabelul următor conține sumele penalităților, stabilite în funcție de categoria de vehicul, de tipul contravenției și de plajele de timp:

Categorie vehicul

0-120 de minute, ulterioare evenimentului care a generat penalitățile

 

121-240 de minute, ulterioare evenimentului care a generat penalitățile

 

241-480 de minute, ulterioare evenimentului care a generat penalitățile

 

Omiterea achitării taxei rutiere înainte de începerea utilizării drumurilor (art. 14 pct. a din Legea taxei rutiere)

J2

39 000 Ft

117 000 Ft

182 000 Ft

J3

45 500 Ft

130 000 Ft

195 000 Ft

J4

52 000 Ft

143 000 Ft

214 500 Ft

S-a efectuat o declarație pentru o categorie de taxare sau de mediu, a vehiculului, mai mică decât cea reală ( art. 14 pct. b) al Legii taxei rutiere)

J2

31 200 Ft

93 600 Ft

143 000 Ft

J3

36 400 Ft

124 000 Ft

156 000 Ft

J4

46 800 Ft

114 400 Ft

175 500 Ft

Dispozitivul de bord apare, la momentul utilizării drumurilor, în evidența dispozitivelor invalidate ( art. 14 pct. c) al Legii taxei rutiere)

J2

39 000 Ft

117 000 Ft

182 000 Ft

J3

45 500 Ft

130 000 Ft

195 000 Ft

J4

52 000 Ft

143 000 Ft

214 500 Ft