Sisteme de verificare

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.), ca organismul desemnat pentru asistarea verificării va filtra utilizarea neautorizată ale drumurilor fără oprirea circulaţiei. Filtrarea utilizării neautorizate a drumurilor se va efectua pe de o parte cu ajutorul unor echipamente fixe, pe de altă parte cu ajutorul unor echipamente mobile instalate în automobile. Numărul total ale portalurilor fixe instalate lângă drumurile exprese şi secţiunile de drumuri principale este 110, iar colectarea mobilă neîntreruptă ale datelor se va efectua cu ajutorul a 55 de automobile.

Echipamentele fixe de verificare a achitării taxelor recunosc și înregistrează toate datele importante ale vehiculelor din punctul de vedere a taxării care trec prin secțiunea supravegheată. Echipamentele mobile instalate în autovehicule colectează datele în mod continuu, astfel dreptul de utilizare a drumurilor supuse taxării se poate verifica în oricare parte a reţelei de drumuri şi oricând. În baza datelor colectate se poate determina clar dacă autovehiculul respectiv este autorizat la utilizarea secţiunii respective de drum.

O modificare importantă privind sistemul electronic de taxare rutieră valabil pentru vehiculele a căror greutate totală maximă admisibilă depășește 3,5 tone constă în faptul că, începând cu 25 decembrie 2018, încetează gratuitatea drumurilor supuse taxării desemnate ca rute ocolitoare.

Desemnarea unui tronson taxabil ca rută ocolitoare atrage o scutire automată de taxe conform normelor legale în vigoare până la sfârșitul anului 2018. Legislația aplicabilă până în prezent nu a diferențiat nici între rutele ocolitoare ocazionale și cele fixe, respectiv nu a fost posibilă luarea în considerare a faptului că cineva circula din start pe un drum care a fost desemnat ca rută ocolitoare.

Având în vedere faptul că, în ultimul caz, scutirea de taxă a vehiculelor în cauză nu este justificată, noua reglementare elimină această posibilitate. În același timp, prevede că în cazul redirecționărilor ocazionale (nu mai lungi de 31 de zile), vehiculele de transport marfă ce circulă pe drumul de ocolire vor fi exceptate de la aplicarea unei amenzi, chiar dacă nu și-au onorat obligația de plată a taxei pentru tronsonul în cauză (adică nu au cumpărat bilet de rută sau în cazul utilizării echipamentului de bord acesta nu are sold suficient).

Reglementările în acest sens rămân deocamdată neschimbate în sistemul de e-vinietă, astfel încât conducătorii auto nu vor trebui să plătească nici în continuare taxă pentru utilizarea tronsoanelor de altfel taxabile, pe care regia autonomă de administrare a drumurilor publice le-a desemnat ca rute ocolitoare.