NTPS Plc.’s measures related to bank card abuse

In order to prevent abuse, NTPS Plc. has decided to implement the following measures

Zmianie ulegają Ogólne Warunki Umów dla klientów systemu elektronicznych opłat drogowych

Najważniejsze zmiany Ogólnych Warunków Umów (w dalszej części określanych skrótem OWU) stosowanych przez National Toll Payment Services Plc., spółkę NTPS Plc. wchodzące w życie w dniu 3 lutego 2019 roku są następujące.

Informacja o zmianach w węgierskim elektronicznym systemie poboru opłat drogowych wchodzących w życie w 2019 roku

Od dnia 3-go lutego 2019 roku w systemie HU-GO wchodzi w życie nowy obowiązek wprowadzenia do systemu danych pojazdu.

Important changes in the toll payment system

Amendments to the rules concerning the use of the Hungarian toll road network, affecting the e-toll system, will take effect at the end of 2018 and at the beginning of 2019.

Rozszerzona powierzchnia rejestracji na portalu HU-GO

Narodowa Spółka Usług Poboru Opłat Drogowych (National Toll Payment Services Plc.) w ramach systemu HU-GO uruchomiła szeroko zakrojony program mający na celu rozwój i kontrolę rejestracji kategorii ochrony środowiska/emisyjności pojazdów, dotyczący zarówno klientów zagranicznych, jak i krajowych.