Informaţii despre modificarea Codului Rutier

Informaţii privind rambursarea TVA-ului

Plata contravalorii serviciilor prestate în cadrul sistemului electronic de colectare a taxei de drum proporţională cu segmentul parcurs HU-GO se poate efectua în două feluri:

Solicitare date pentru notificare

Stimaţi utilizatori!  

Vă puteţi trimite observaţiile în legătură cu sistemul nostru la adresa de e-mail a serviciului pentru clienţi (ugyfel@hu-go.hu). Dacă vreţi să utilizaţi această opţiune, pentru a uşura răspunsul la cererea dvs., precizaţi următoarele date:

Informaţii referitaoare la instrumente on-board

Stimaţi utilizatori! 

Vă atragem atenţia că pe teritoriul Ungaiei pot fi utilizate următoarele instrumente on-board ale partenerilor recunoscuţi auditaţi pentru declararea taxei de drum. Auditarea partenerilor contractanţi se defăşoară în continuare, astfel pe pagina noastră web vom publica şi lista completată a partenerilor. Instrumentele partenerilor care nu apar în această listă nu pot fi folosite pentru declarerea şi plata taxelor în sistemul HU-GO.La trecerea prin porţile de monitorizare instrumentele altor operatori pot emite semnale sonore, ceea ce NU indică însă achitarea valorii dorite din suma depusă în cont

Puteţi vizualiza lista completă a birourilor de servicii pentru clienţi

Stimaţi utilizatori!

La data de 1. Iulie s-au deschis toate birourile de servicii pentru clienţi ai societăţii Állami Autópálya Kezelő Zrt.