Informaţii despre modificarea Codului Rutier

Din data de 1 iulie 2013 articolul 48, alineatele (14)-(17) ale Codului Rutier se modifică în felul următor:

(14) Cu excepţia cazului în care legea prevede altfel, vehiculele grele vor putea circula în afara zonelor urbane numai pe autostrăzi, drumuri exprese şi drumuri principale. În baza articolului 51, alineatul (2) din ordonanța guvernului nr. 209/2013 (VI. 18.) privind aplicarea legii nr. LXVII din 2013 privind taxarea rutieră bazată pe distanța parcursă pe autostrăzile, drumurile exprese și drumurile principale din Ungaria, anexa nr. 1., titlul II. al Codului Rutier se completează cu următorul punct i/1 :

„i/1. Vehiculele grele sunt: autocamioanele, tractoarele și ansamblurile de vehicule formate din aceste vehicule și remorci,
ale căror greutate totală maximă admisibilă depășește 7,5 tone.”

(15) Drumurile care nu sunt enumerate în alineatul (14) pot fi utilizate de vehiculele grele numai pe o distanţă absolut necesară dacă

a) vehiculele circulă în scopul de a încărca sau descărca marfă, sau vehiculele au o caroserie specială și intră la sau iese de la locul efectuării unor lucrări cu această caroserie specială;

b) vehiculele intră la sau iese de la sediul permanent al deţinătorului autovehiculului.

 

În timpul intrării la sau ieșirii de la locațiile enumerate la punctele  a)  și  b) , după ieșirea de pe rutele enumerate la alineatul (14), vehiculele grele vor putea traversa aceste secțiuni într-o anumită direcție doar o singură dată.

 

(16) Interdicţia prevăzută la alineatul (14) nu se referă la vehiculele grele care circulă pe rută de ocolire datorită unor blocaje rutiere sau la vehiculele grele care nu sunt obligați să plătească taxă de drum sau să declare drumul utilizat conform articolului 9, alineatul (1) a legii nr. LXVII din 2013 privind taxarea rutieră bazată pe distanța parcursă pe autostrăzile, drumurile exprese și drumurile principale din Ungaria și la vehiculele care dispun de o autorizație eliberată în baza articolului 4 din ordonanța guvernului nr. 190/2008 (VII. 29.) privind restricționarea circulației vehiculelor grele.

(17) Interdicţia prevăzută la alineatul (14) nu se referă la vehiculele grele care sunt autorizate să fie utilizate ca vehicule de școală auto conform dispozițiilor ordonanței privind regulile detaliate ale instruirii și verificării cunoștințelor ale conducătorilor de auto și ale profesioniștilor din domeniul circulației rutiere, vehicule care - conform ordonanței - utilizează drumurile nedeterminate în alineatul (14) și în cadrul pregătirii practice și a verificării cunoștințelor.