Informaţii privind rambursarea TVA-ului

Plata contravalorii serviciilor prestate în cadrul sistemului electronic de colectare a taxei de drum proporţională cu segmentul parcurs HU-GO se poate efectua în două feluri:

  • achiziţionarea unui tichet pentru o relaţie specificată,
  • plată în sistem pre-paid: soldul poate fi utilizat pentru achiziţionarea unui tichet pentru o anumită relaţie sau pentru achitarea cu dispozitivul de bord (On-Board Unit) a facturii emise pentru taxa de drum aferentă segmentului parcurs.

Indiferent de modalitatea de plată aleasă de dumneavoastră, veţi primi o factură care va include şi valoarea TVA. Serviciul va deveni disponibil instantaneu, adică în momentul achitării, de aceea dumneavoastră veţi primi o factură finală în baza căreia putea solicita rambursarea TVA. Baza legală a deducerii impozitelor şi taxelor aplicate în avans se regăseşte în actul normativ în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată la Articolul 125. § alineatul (1) litera h): „impozitele sau taxele aplicate în avans pot fi deduse dacă operatorul utilajului de transport pe uscat cu greutatea totală de peste 3,5 tone poate demonstra că impozitul sau taxa percepută este utilizată în vederea exploatării utilajului de transport specificat.”

În privinţa rambursării TVA în Ungaria pentru cetăţeni străini se va consulta Ghidul nr. 3014/2012 publicat de Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală şi a Vămilor din Ungaria.