NTPS Plc.: on-line platba sa stáva bezpečnejšou

V záujmu bezpečnosti klientov, ako aj z dôvodu prevencie prípadných zneužití platobných kariet, spoločnosť National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) v prípade nákupov platobnou kartou realizovaných na jeho webových stránkach od 1. apríla 2019 zavádza - ako prvý v rámci štátnych spoločností – dvojstupňové overenie klienta. Na on-line platformách NTPS Plc. bolo vlani vykonaných vyše 800 tisíc transakcií – v hodnote necelých 60 miliardy forintov.

Ako vyzerá dvojstupňová identifikácia klientov v praxi?

Dvojstupňové overenie predlžuje dobu trvania internetového nakupovania na stránkach NTPS Plc. (ematrica.nemzetiutdij.hu, resp. hu-go.hu) len o niekoľko sekúnd. Banka v prípade každej platobnej transakcie za uhrádzanie e-nálepky, respektíve pri zakúpení cestného mýta odošle potvrdzujúci kód na telefónne číslo prislúchajúce k platobnej karte, evidovanej v banke, ktorá kartu vystavila. Klient – popri už obvyklých kartových údajoch (meno, číslo karty, dátum ukončenia platnosti karty CVC/CVV kód) – môže prostredníctvom tohto kódu potvrdiť a realizovať finančné transakcie iniciované na on-line platformách NTPS Plc. a realizovať tak elektronickú platbu.

Čo musia urobiť klienti?

Je dôležité, aby klienti používali mobilné telefónne číslo evidované aj v ich banke. V opačnom prípade totiž neobdržia sms správu s identifikačným kódom banky, a nebudú môcť uskutočniť nákup. Klienti teda musia skontrolovať, aké telefónne číslo majú uvedené vo svojej banke, ktorá kartu vystavila, aby správa od banky bola skutočne doručená na správne telefónne číslo.

Prečo a pre koho je dobré dvojstupňové overenie klienta?

Toto jednoduché riešenie je dobré pre majiteľov platobných kariet, nakoľko nikto nebude môcť zneužiť ich údaje a nebudú môcť byť poškodení ani podvodníkmi. Služba je navyše bezplatná, za krátku sms správu banka neúčtuje osobitný poplatok. Ale je to dobré aj pre National Toll Payment Services Plc., nakoľko môže predísť finančným transakciám s podozrením na zneužitie a sťažnostiam od zákazníkov v tomto okruhu. Na webových stránkach NTPS Plc. vlani klienti vykonali vyše  800 tisíc transakcií v hodnote necelých 60 miliardy forintov.