Zmeny v systéme elektronického výberu mýta HU-GO

Minister zodpovedný za inovácie a technológie vo svojom nariadení č. 20/2021. (IV. 23.) ITM pozmenil nariadenie o rozsahu cestného mýta a o cestách s povinnosťou platby mýta číslo 25/2013. (V. 31.) NFM.

Podľa tejto vyhlášky bude úsek diaľnice M85 medzi Csornou a Šopronom podliehať mýtu v systéme elektronického výberu mýta HU-GO. Zmena nariadenia prináša zmeny povinnosti platby mýta v prípade viacerých úsekov rýchlostných ciest.

O cestách, cestných úsekoch s povinnosťou úhrady v systéme sa môžete presné informácie dozvedieť v nariadení č. 25/2013. (V. 31.) NFM, ktoré nadobudlo platnosť dňa 8. mája 2021.