Vykazovanie používania cesty

Doporučenie v prípade častého používania cesty – palubné zariadenie

Ak používate spoplatnené úseky často, navrhujeme spősob platby prostredníctvom palubného zariadenia. K tomu Vám palubné zariadenia zabezpečujú zmluvní partneri Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) – firmy, poskytujúce služby sledovania vozidiel (tzv. sprostredkovatelia).

Ak už máte palubné zariadenie,

pozrite si zoznam firiem poskytujúcich služby sledovania vozidiel>>, alebo sa informujte priamo u svojho poskytovateľa. V prípade, že Váš poskytovateľ má uzavretú zmluvu s NÚSZ Zrt, t.j. nachádza sa v zozname, mőžete svoje palubné zariadenie zaregistrovať v systéme. V opačnom prípade si musíte zvoliť nového poskytovateľa, ktorý je v zmluvnom vzťahu s Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.).

Ak ešte nemáte palubné zariadenie, alebo Váš poskytovateľ služby sledovania vozidiel sa nenachádza v spomínanom zozname,

palubné zariadenie vhodné na vykazovanie si mőžete zakúpiť na vyznačených distribučných miestach, alebo u poskytovateľoch služby sledovania vozidiel, ktorí majú uzavretú zmluvu s NÚSZ Zrt. Palubné zariadenie vhodné na vykazovanie Vám mőžu zabezpečiť tí poskytovatelia služby sledovania vozidiel, ktorí s NÚSZ Zrt. majú uzavretú zmluvu o spoluúčinkovaní vo vykazovaní.

Doporučenie v prípade príležitostného používania cesty – lístok na konkrétnu trasu

Ach chcete požívať spoplatnené cesty nepravidelne, ale to na vopred naplánovaných trasách, navrhujeme zakúpenie lístku na konkrétnu trasu. Naplánovanie trasy a zakúpenie lístku na konkrétnu trasu mőžete urobiť tu>>, ďalej pomocou plánovacích zariadení (kioskov alebo počítačov) umiestnených na distribučných miestach a v zákazníckych centrách, označených nálepkou HU-GO. Zoznam distribučných miest a zákazníckych centier nájdete tu>>.

Pri plánovaní trasy je potrebné popri vyznačení začiatočného a koncového bodu a maximálne štyroch bodov trasy zadanie najdőležitejších údajov vozidla (EČV, krajina registrácie, emisná trieda, počet náprav, veľkosť).

Lístok na konkrétnu trasu poskytne právo výlučne na jednorázové, jednosmerné použitie naplánovanej trasy. Lístok treba v každom prípade zakúpiť pred použitím spoplatnenej cesty. Lístok zakúpený neregistrovaným používateľom je platný do konca nasledujúceho kalendárneho dňa. Ako registrovaný používateľ si mőžete svoj lístok na konkrétnu trasu zakúpiť aj v predpredaji, a to do 30 kalendárnych dní pred začiatkom používania cesty. Takto zakúpený lístok je možné vrátiť do 24. hodiny dňa predchádzajúceho plánovaný začiatok použitia cesty.

V prípade vrátenia lístka na konkrétnu trasu bude cena lístka pripísaná na účet registrovaného používateľa.