Spravovanie účtu

Založenie účtu

Používateľský účet mőžu mať iba registrovaní zákazníci, tento účet vznikne automaticky pri registrácii.

Nabitie účtu

Registrovaní používatelia majú možnosť na nabitie účtu osobne v zákazníckych centrách a na distribučných miestach, alebo na tomto internetovom zákazníckom portáli (www.hu-go.hu). O vykonaní transakcie bude okamžite poslané oznámenie.

Zistenie stavu účtu

Stav svojho účtu mőžete zistiť cez internet alebo telefonicky, ale v našich zákazníckych centrách to mőžete urobiť aj osobne.

V záujme toho, aby používateľ mohol svoj účet včas nabiť, poskytovateľ služby výberu mýta mu pravidelne posiela informácie o aktuálnom stave účtu. Používateľ si mőže k svojmu účtu priradiť sumu, ktorú si sám stanoví, po dosiahnutí tejto sumy mu systém pošle automatický odkaz.

Dotazovanie transakcií používania ciest

Podobne zisťovaniu stavu účtu máte možnosť aj na dotazovanie transakcií používania ciest v internetovom zákazníckom centre, alebo osobne v zákazníckych centrách a na distribučných miestach.

Zoznam transakcií si mőžete vyžiadať na jedno vozidlo alebo aj na celú flotilu. Dotazované údaje systém pošle na na e-mailovú adresu, zadanú pri registrácii, resp. si ich mőžete vyžiadať aj osobne v tlačenej podobe.