Spősoby platby

Ako registrovaný používateľ

Registrovaní používatelia si mőžu voliť aj platenie vopred. Bežný účet založený pri registrácii sa dá vopred nabiť. Z tohoto účtu systém automaticky stiahne poplatok za prejdenú trasu, ak sa vykázanie uskutoční pomocou palubného zariadenia. Nabitie účtu je možné platbou na distribučných miestach (bankovou kartou, palivovou kartou, v hotovosti), alebo bankovou kartou na stránke www.hu-go.hu. Nabitie účtu je možné aj bankovým prevodom.

Ako neregistrovaný používateľ

Ak sa nezaregistrujete do systému HU-GO, mőžete kúpiť iba lístok na konkrétnu trasu. Mýto mőžete uhradiť osobne na distribučných miestach (bankovou kartou, palivovou kartou, v hotovosti, atď.), alebo bankovou kartou na internetovej stránke www.hu-go.hu.

 

platenie vopred

hotovosť

banková karta

flotilová karta / palivová karta

prevod

Predajné rozhranie

Internet

-

x

-

x

Zákaznícke centrum

x

x

NTPS Plc. v súčasnosti prijíma karty EuroShell, OMV Routex, Reload, DKV a EUROWAG.

-

Čerpacia stanica

x

x

Každá čerpacia stanica prijíma palivové karty podľa vlastného výberu.

-

V prípade on-line transakcií vykonávaných na stránkach spoločnosti NÚSZ Zrt. ematrica.nemzetiutdij.hu, respektíve hu-go.hu od 20. mája 2019 končí možnosť platby kartou American Express (Amex).

Vrátenie lístka na konkrétnu trasu

Vrátenie sumy za predplatené cestné oprávnenie je možné iba pre registrovaných používateľov na základe prístupu do ich účtov. Upozorňujeme, že úhrady za nálepky sa dajú vrátiť iba do 24 hodín pred začiatkom ich platnosti! Cestné lístky sa dajú zrušiť prostredníctvom vášho online účtu a pri vrátení úhrady sa celková suma mýta uvedená na lístku pripíše späť na účet používateľa. Vrátenie úhrady nepoužitého cestného lístka sa nevykonáva v hotovosti.

Platnosť cestovného lístka trasy

Takzvané jednorazové cestné lístky zakúpené neregistrovanými používateľmi na mieste nadobúdajú platnosť v momente zakúpenia a platia až do polnoci nasledujúceho kalendárneho dňa, preto v tomto prípade nie je možné predplatenie lístka.

Registrovaní používatelia si mőžu cestné lístky zakúpiť aj vopred. Prvý deň ich platnosti nesmie nastať neskőr ako 30. deň po ich zakúpení. Vopred zakúpené nálepky platia od 00:00 hod. v daný deň až do 24:00 hod. nasledujúceho dňa. Ak sú čas zakúpenia a začiatok platnosti totožné, platnosť lístka začína v momente zakúpenia a platí do 24:00 hod. nasledujúceho kalendárneho dňa podobne, ako je to v prípade jednorazových lístkov.

Upozorňujeme, že v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami sa, bez ohľadu na spősob zakúpenia, cesta vo všetkých prípadoch musí začať v prvý deň platnosti oprávnenia.