Промени в електронната система HU-GO за събиране на пътни такси

Направени са няколко изменения в Закон № LXVII от 2013 г. относно пътната такса според изминатото разстояние за ползване на автомагистрали, скоростни пътища и главни пътища. Измененията ще влязат в сила на две различни дати.

Изменението, което ще влезе в сила на 13 юни 2021 г., касае едно определение.

Изменението на закона, което ще влезе в сила на 19 октомври 2021 г., наред с други неща включва промени в правата за използване на пътищата и възможните начини за плащане на пътните такси, освен това изяснява въпроса за освобождаването от задължение за плащане на пътни такси и деклариране. Законът е допълнен с необходимите изменения за хармонизиране на законодателството със съответната директива на Европейския съюз, освен това са изяснени и някои обяснителни бележки.

Текстът на Закон№ LXVII от 2013 г. влизащ в сила от 13 юни 2021 г., е достъпен тук, докато текстът на закона влизащ в сила от 19 октомври 2021 г. е достъпен тук.