Prerušenie prevádzky HU-GO od 6. júna 2015 od 23:00 hod. do 7. júna do 4:00 hod.

National Toll Payment Services Plc. nariadil odstávku celého systému elektronického výberu mýta HU-GO na dobu od 6. júna 2015 od 23:00 hod. do 7. júna do 4:00 hod. (od soboty večera do nedele rána), z dővodu plánovanej údržby.

 

Upozorňujeme Vás, že v hore uvedenom termíne nebudete mať možnosť na zakúpenie úsekového lístka a na nabitie svojho účtu, preto Vás prosíme, aby ste svoje oprávnenie na používanie cesty zakúpili podľa možnosti vopred na internetovej stránke www.hu-go.hu, v zákazníckych centrách alebo u našich distribútorov. Spoplatnené vozidlá musia mať platné oprávnenie na použitie cesty aj na dobu údržby. Za včasné zabezpečenie oprávnenia je zodpovedný platiteľ mýta.

V prípade, že používanie cesty vykazujete prostredníctvom sprostredkovateľa pomocou palubnej jednotky a máte k dispozícii potrebnú sumu na účte, nemáte žiadne ďalšie úlohy, lebo poplatok za trasu, ktorú ste použili počas odstávky systému, sa aj v tomto prípade stiahne z Vášho účtu (dodatočne, po skončení údržby).

 

Prosíme, aby ste svoje dodávky plánovali prihliadnutím na hore uvedené informácie! 

 

Ďakujeme za pochopenie!

 

 National Toll Payment Services Plc