O zavedení systému

Zavedenie systému elektronického výberu mýta na základe prejdenej vzdialenosti

Od 1. júla 2013 sa aj v Maďarsku zaviedol systém elektronického výberu mýta na základe prejdenej vzdialenosti, ktorý sa týka vyznačených úsekov maďarskej cestnej siete (diaľníc, ciest pre motorové vozidlá a ciest 1. triedy), od 1. decembra 2013 v celkovej dĺžke 6500 km.

Nový systém vyhovuje technologickým požiadavkám Európskej únie a je kompatibilný s Európskou službou elektronického výberu mýta (EETS) (zákon č. LXVII z r. 2013 o poplatku za používanie diaľníc, ciest pre motorové vozidlá a ciest 1. triedy podľa prejdenej vzdialenosti). Sadzba mýta na základe prejdenej vzdialenosti závisí od typu cesty, od kategórie vozidla(J2, J3, J4) a od emisnej triedy vozidla.

Kategória J2

Nákladné motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t s 2 nápravami

Kategória J3

Nákladné motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t

s 3 nápravami

Kategória J4

Nákladné motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t

so 4 alebo viac nápravami

Vláda Maďarskej republiky poverila Štátnu spoločnosť pre správu diaľníc s.r.o. (NÚSZ Zrt.) zabezpečením funkcie mýtneho úradu a poskytovaním služby výberu mýta, spoločnosť však bude mať dőležitú úlohu aj v podpore kontroly.

Približovanie sa k Európe s HU-GO

Nepretržitý rozvoj a bezpečné prevádzkovanie verejnej cestnej siete predstavuje ťažké finančné bremeno, a jediným spősobom jeho financovania je výber mýta. Univerzálny systém e-nálepiek, čiže poplatok na základe doby používania cesty, ktorý sme používali doteraz, však už nedokáže obstarať potrebné finančné pozadie.

Systém HU-GO oproti tomu znamená zvýšený príjem z mýta, čo zabezpečuje financovanie rozvoja, údržby a prevádzky cestnej siete. Nový systém výberu mýta pritom sleduje princíp "používateľ a znečisťovateľ platí", podľa ktorého každý zaplatí skutočne len toľko, v akej miere používa domáce spoplatnené komunikácie, resp. nakoľko znečisťuje životné prostredie. Sadzba na základe prejdenej vzdialenosti zvyšuje aj príjmy z medzinárodnej tranzitnej dopravy.

Zvýšené príjmy po zavedení systému HU-GO sú viazané na špecifický účel, v zmysle požiadaviek EU sa mőžu použiť výlučne v oblasti verejných ciest a dopravy. Vzhľadom na to systém HU-GO pripomáha približovaniu sa k európskym dopravným normám, pričom vyrovnáva rozdelenie nákladov, navyše sa stane rentabilným aj používanie kratších úsekov, a úmerné zvyšovanie nákladov aj podnikateľov zainteresuje na zodpovednom používaní ciest.