O vypočítaní mýta

Sadzba mýta bola určená na základe požiadaviek Európskej únie (na základe nariadenia Ministerstva národného rozvoja č. 25/2013. (V 31.) o sadzbe mýta a o spoplatnených cestách), v závislosti od kategórie cesty, od kategórie (J2, J3, J4) a od emisnej triedy vozidla . V nasledujúcej tabuľke si mőžete pozrieť, do ktorej kategórie patrí Vaše vozidlo - na základe počtu náprav.

Kategórie

Kategória J2

Nákladné motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t s dvomi nápravami

Kategória J3

Nákladné motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t s tromi nápravami

Kategória J4

Nákladné motorové vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t so štyrmi alebo viac nápravami

 

Poplatok za používanie cesty (Ft / km) vrátane DPH

 

Kategória

Kategória J2

Kategória J3

Kategória J4

Straßen-kategorie

Diaľnica a cesta pre motorové vozidlá

Cesta 1. triedy

Diaľnica a cesta pre motorové vozidlá

Cesta 1. triedy

Diaľnica a cesta pre motorové vozidlá

Cesta 1. triedy

Emisná trieda

A ≥ EURO V

50,63

21,5371,0337,29109,9568,58

B = EURO II - EURO IV

59,56

25,33

83,56

43,87

129,35

80,68

C ≤ EURO I

68,49

29,13

96,09

50,45

155,22

96,82

* Na základe nariadenia 25/2013 (V.31) NFM. Platnosť od 01.01.2021.

 

 Environmentálne triedy

„Diferenčné faktory podľa EURO emisných tried pre určenie sadzby e-mýta:

 

A

B

C

1

environmentálna kategória

kategória sadzby J2-J3

kategória sadzby J4

2

Kategória A

0,85

0,85

3

Kategória B

1,0

1,0

4

Kategória C

1,15

1,2

* Na základe Prílohy č. 1. Nariadenia vlády č. 209/2013. (VI. 18.)