Nowe wiadomości informacyjne o systemie

Szanowni Kierowcy Pojazdów!

 Przerwa w działaniu systemu zarządzona na dzień 1 lipca 2013 r. w godzinach 07:30 – 10:00 przez Állami Autópálya Kezelő S.A. jako poborcę opłat w elektronicznym systemie poboru opłat HU-GO została zakończona. W związku z tym od godziny 10:00 wraca obowiązek opłaty dla pojazdów ciężarowych o dozwolonej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony na płatnych odcinkach dróg. 

Állami Autópálya Kezelő S.A.  jako poborca opłat w elektronicznym systemie poboru opłat HU-GO znów ogłasza przerwę w funkcjonowaniu sytemu na dzień 1 lipca 2013 r. w godzinach 7:30-10:00. Ogłoszenie przerwy w funkcjonowaniu następuje w oparciu o § 9 ust. 2 Rozporządzenia Rządu w sprawie wprowadzenia w życie ustawy LXVII z 2013 r. o opłatach drogowych proporcjonalnych do przejechanej odległości na autostradach, drogach szybkiego ruchu i drogach głównych. 

W związku z powyższym samochody ciężarowe o dozwolonej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w godzinach od 7:30 do 10:00 płatne odcinki dróg będą mogli pokonywać nieodpłatnie.